“Uz uzņēmuma nākotni raugos pozitīvi”

“Uz uzņēmuma nākotni raugos pozitīvi”
Igors Kude SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētāja amatā darbojas mazāk kā gadu, tomēr šajā laikā izdevies paveikt daudz. Apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, īstenots projekts, samazināti kopējie uzņēmuma zaudējumi. 2016. gadu I. Kude sagaida ar optimismu – šogad plānots uzņēmuma zaudējumus samazināt līdz nulles robežai. Kādi ir SIA “Talsu ūdens” būtiskākie darbi pagājušajā gadā? SIA “Talsu…

Izmaiņas “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” māju iedzīvotājiem

Izmaiņas “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” māju iedzīvotājiem
SIA “Talsu ūdens” informē, ka gaidāmas izmaiņas māju “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” iedzīvotāju ikdienā. Līdz šim daudzdzīvokļu mājām “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” Laidzes pagastā nebija uzstādīts mājas ūdens ievada skaitītājs, kas ļautu reģistrēt ūdens skaitītāju rādījumu patēriņu visai mājai. Iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinājās ar SIA “Talsu ūdens”. Patlaban ir rasts risinājums un…

Pārbaudīs ūdens patēriņa skaitītājus

Pārbaudīs ūdens patēriņa skaitītājus
SIA “Talsu ūdens” darbinieki no 18. janvāra veiks ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes klientiem, kuri trīs mēnešus un ilgāk nav ziņojuši ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus. Darbinieki pārbaudes veiks darba dienās no 8.00 līdz 17.00 Talsos, Stendē un Lībagu pagastā. Iedzīvotāji savai drošībai aicināti apliecināt darbinieku piederību SIA “Talsu ūdens”. Uzņēmuma speciālisti būs atpazīstami pēc ar SIA…

Sargiet sevi un citus no viltvāržiem!

Sargiet sevi un citus no viltvāržiem!
Šī nedēļa sākusies ar informāciju, ka Talsu novadā atkal uzdarbojas viltvārži. Nenoskaidrotas personas dodas kontrolēt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, bet citi apgalvo, ka ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām normām. SIA “Talsu ūdens” informē, ka uzņēmuma darbinieki pie iedzīvotājiem dodas atbilstošā darba apģērbā, uz kā redzams uzņēmuma logo. Tāpat visi SIA “Talsu ūdens” speciālisti, dodoties apsekot ūdens…

Jauns regulējums ūdenssaimniecības nozarē

Jauns regulējums ūdenssaimniecības nozarē
2015. gada 18. jūnijā Saeimā pieņēma jaunu likumu ūdenssaimniecības nozarē – Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tā mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu un noteikt vienotas prasības un nosacījumus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un lietošanai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums stājies spēkā šī gada 1. janvārī. Līdz šim ūdenssaimniecības jomu regulēja katras pašvaldības izdoti saistošie noteikumi un ar pakalpojumu…

Aicina uzrakstīt iesniegumus par abonentmaksas pārrēķinu

Aicina uzrakstīt iesniegumus par abonentmaksas pārrēķinu
No 1. janvāra SIA “Talsu ūdens” pieņem klientu iesniegumus par nepamatoti iekasētās abonentmaksas pārrēķinu par laika periodu no 2008. gada jūlija līdz 2013.gada 1. martam (iesnieguma veidlapa atrodama mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” “Veidlapas”). Atmaksu par konkrēto laika periodu paredzēts sākt jūnijā. Laikā no 2008. gada jūlija līdz 2013. gada 1. martam Talsu pilsētas iedzīvotāji ūdenssaimniecības un…

Uzmanieties no viltvāržiem!

Uzmanieties no viltvāržiem!
SIA “Talsu ūdens” aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, jo saņemta informācija, ka Talsu novadā uzdarbojas viltvārži. Līdz šim nenoskaidrotas personas uzdodas par SIA “Talsu ūdens” darbiniekiem, kas dodas kontrolēt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. SIA “Talsu ūdens” informē, ka uzņēmuma darbinieki pie iedzīvotājiem dodas atbilstošā darba apģērbā, uz kā redzams uzņēmuma logo. Tāpat visi SIA “Talsu ūdens”…

Ieguldījums tavā nākotnē – pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmai Talsos!

Ieguldījums tavā nākotnē – pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmai Talsos!
Jaunie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas vairākās Talsu pilsētas ielās izbūvēti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”, sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem iespēju pieslēgt īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA “Talsu ūdens” aicina šo iespēju izmantot. Iedzīvotāji, kas neizmanto pilsētas centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu, pārsvarā ūdeni iegūst no savā īpašumā esošajām akām, kas ne vienmēr…

Dižstendē uzlabos ūdens kvalitāti

Dižstendē uzlabos ūdens kvalitāti
Lībagu pagasta ūdens atdzelžošanas stacijā “Dižstende” 2015. gada otrajā pusgadā SIA “Talsu ūdens” speciālisti veica filtra remontu. Jau pirmās ūdens analīzes uzrāda labus rādītājus – samazinājusies kopējā dzelzs koncentrācija ūdenī. Jau tuvāko mēnešu laikā plānota papildu ūdens kvalitātes uzlabošana. Normatīvajos aktos noteiktās ūdens analīzes, tai skaitā arī Lībagu pagastā, SIA “Talsu ūdens” veic divas reizes…