SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci – uzskaites mezglu kontrolieris

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci – uzskaites mezglu kontrolieris

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci – uzskaites mezglu kontrolieris (7543 01) Darba pienākumi: Veikt objektos ūdens un/vai kanalizācijas patēriņa uzskaites mezglu apsekošanu, pārbaudes, uzskaites kontroli (tehniskās pārbaudes, pārkāpumu aktu u.c. aktu sastādīšana); Veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, plombēšanu, santehnikas darbus; Sniegt informāciju klientiem par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.   Prasības: Vidējā izglītība, vidējā tehniskā…

Talsu novada pašvaldība 2018. gadā līdzfinansēs nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Talsu novada pašvaldība 2018. gadā līdzfinansēs nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Talsu novada domes deputāti, š.g. 11. janvārī, apstiprinot 2018. gada budžetu, nolēma paredzēt līdzfinansējumu 20 000 EUR nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tādējādi plānots veicināt jaunus pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā un mazināt riskus apkārtējās vides piesārņošanai. Uz līdzfinansējumu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieki, fiziskas personas, pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai,…

SIA “Talsu ūdens” klientiem ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanas kārtība paliek nemainīga

SIA “Talsu ūdens” klientiem ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanas kārtība paliek nemainīga

Atsaucoties uz 2017. gada 22. decembra laikraksta “Talsu vēstis” sadaļā īsvēstis publicēto rakstu “Ūdensskaitītāju rādījumus telefoniski vairs nepieņems” SIA “Talsu ūdens” informē, ka šī informācija attiecas uz SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajām mājām. SIA “Talsu ūdens” klientiem ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanas veidi paliek nemainīgi – Zvanot un informējot pa tālruni: 63222216, (var atstāt ziņu balss pastkastītē) Mājaslapā www.talsuudens.lv,…

SIA “Talsu ūdens” 2018. gadā Stendē īstenos ūdenssaimniecības projektu

SIA “Talsu ūdens” 2018. gadā Stendē īstenos ūdenssaimniecības projektu

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Talsu ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Stendes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 29….

Aicinām Īves pagasta iedzīvotājus, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde, pārslēgt līgumus

Aicinām Īves pagasta iedzīvotājus, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde, pārslēgt līgumus

Informējam Īves pagasta iedzīvotājus, š.g. 28. novembrī, no plkst. 13:00 – 18:00, Īves pagasta pārvaldē būs iespējams pārslēgt līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA „Talsu ūdens”. !!! Jaunā kārtība attiecas uz tiem Īves pagasta iedzīvotājiem, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde. Pārslēdzot līgumus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata…

SIA “Talsu ūdens” turpinās ūdenssaimniecību pārņemšanas procesu Talsu novadā

SIA “Talsu ūdens” turpinās ūdenssaimniecību pārņemšanas procesu Talsu novadā

SIA “Talsu ūdens” jau esošajai apkalpes darbības zonai nākamā gada pavasarī pievienos vēl trīs Talsu novada apdzīvoto  vietu teritorijas – 2017. gada 28. septembra Talsu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Strazdes pagasta un Virbu pagasta  ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens””. Nodošanu…

Jau 1. decembrī Īves pagasts pievienosies SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonai

Jau 1. decembrī Īves pagasts pievienosies  SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonai

No 2017. gada 1. decembri SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus Īves pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu. Īves pagastā ar š. g. 1. decembri tiks piemērots SIA “Talsu ūdens” vienotais ūdenssaimniecības tarifs  – par ūdensapgādi ir 0,93…

Iedzīvotāju ievērībai, kuri dzīvo Talsos, Daģu ielā, Bētiņu ielā un K.Mīlenbaha ielas posmā no Saules ielas līdz Daģu ielai!

Iedzīvotāju ievērībai, kuri dzīvo Talsos, Daģu ielā, Bētiņu ielā un K.Mīlenbaha ielas posmā no Saules ielas līdz Daģu ielai!

Sakarā ar K. Mīlenbaha ielas gājēju ietves izbūvi š.g. 15. augustā no plkst. 9:00  līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve.   Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Lūdzu sagatavojiet ūdens rezerves!   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, SIA “Talsu ūdens”  

Atgādinājums SIA “Talsu ūdens” pārņemto teritoriju abonentiem par līguma slēgšanu

Atgādinājums SIA “Talsu ūdens” pārņemto teritoriju abonentiem par līguma slēgšanu

Jau kopš 2017. gada 1. aprīļa SIA “Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagasta Lubezerē, Lubes pagasta Anužos, kā arī Valdgales pagasta Pūņās un Cīruļos, un kopumā ir pārņēmusi 618 abonentus. Diemžēl daļa abonentu joprojām nav noslēguši līgumu ar SIA “Talsu ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu. Abonentiem, kuri vēl līdz šim nav…

Turpmāk stingrākas prasības decentralizētām kanalizācijas sistēmām

Turpmāk stingrākas prasības decentralizētām kanalizācijas sistēmām

Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas NAV pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, ar 2017. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Noteikumi attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā…

Par jaunajām ūdens patēriņa normām SIA “Talsu ūdens” klientiem

Par jaunajām ūdens patēriņa normām SIA “Talsu ūdens” klientiem

SIA “Talsu ūdens” informē, ka izmaiņas skars tos SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā esošos klientus, kuriem ūdens uzskaite notiek, piemērojot ūdens patēriņa normas (ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts). Par jauno kārtību iedzīvotājiem, kuri dzīvo SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax 2”  mājās, interesēties pie mājas apsaimniekotāja. Nodrošinot 26.05.2017. Talsu…

Mainīts SIA “Talsu ūdens” kases darba laiks

Mainīts SIA “Talsu ūdens” kases darba laiks

No 1. jūlija gaidāmas izmaiņas SIA “Talsu ūdens” kases darba laikā. Tās tiks veiktas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba laika ievērošanu, atbilstoši Darba likumam. Izmaiņas kases darba laikā gaidāmas piektdienās. Tad tā darbosies no 8.00 līdz 16.00. Pārējās darba dienās kases laiks paliks nemainīgs: no 8.00 līdz 17.00. SIA “Talsu ūdens” atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām!

Aicinās pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Stendē

Aicinās pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Stendē

SIA “Talsu ūdens” līdz augustam iesniegs ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas projektu, lai turpinātu sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru Stendē. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja veidot 90 jaunus pieslēgumus centrālajiem kanalizācijas tīkliem, tādējādi ne tikai atvieglojot sev ikdienu, bet arī atbildīgi izturoties pret vidi. Pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai iedzīvotājiem nodrošina atbildīgu pieeju vides uzturēšanas jautājumiem, kā…

SIA “Talsu ūdens” piedāvā jaunu pakalpojumus un maina asenizācijas izcenojumu

SIA “Talsu ūdens” piedāvā jaunu pakalpojumus un maina asenizācijas izcenojumu

No 1. jūlija SIA “Talsu ūdens” ieviesis izmaiņas asenizācijas pakalpojumu sniegšanas cenrādī, kā arī jau jūnijā piedāvā klientiem izmantot jaunu pakalpojuma veidu. “Esam aktualizējuši asenizācijas pakalpojumu izcenojumu – tieši nosēdbedres izvešanas izmaksu aprēķinu. Tas ir nepieciešams, jo pieaudzis šī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais atalgojuma un transporta izmaksas,” skaidroja uzņēmuma valdes loceklis Igors Kude. Asenizācija nav SIA…

SIA “Talsu ūdens” piedāvā darbu!

SIA “Talsu ūdens” piedāvā darbu!

Mūsu draudzīgajā kolektīvā nepieciešams specializētā automobiļa vadītājs. Prasības: C kategorijas autovadītāja apliecība; Valsts valodas zināšanas; Spēt patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un sava amata pienākumu ietvaros spēt pieņemt lēmumus. CV līdz 9.jūnijam iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā Raiņa iela 17 Talsos, 2. stāvā vai sūtīt e-pastā: info@talsuudens.lv, ar norādi – specializētā automobiļa vadītāja vakancei….

Turpināsies abonentmaksas atmaksa

Turpināsies abonentmaksas atmaksa

No 1. jūnija SIA “Talsu ūdens,” atbilstoši apstiprinātajai kārtībai un izmaksu grafikam, uzsāks atmaksāt nepamatoti iekasētas abonentmaksas Talsu pilsētas un Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema iedzīvotājiem par 2009. gadu. Kā jau SIA “Talsu ūdens” informējis iepriekš, abonentmaksas pārrēķins notiek pakāpeniski, atmaksu veicot pa daļām. Tas nepieciešams, lai uzņēmums neciestu krasu finansējuma samazinājumu, kas varētu negatīvi ietekmēt…

Plāno pieteikties Stendes ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas īstenošanai

Plāno pieteikties Stendes ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas īstenošanai

SIA “Talsu ūdens” veic nepieciešamos darbus, lai drīzumā iesniegtu projekta pieteikumu ūdenssaimniecības attīstības Stendē veicināšanai. Šobrīd noslēdzies iepirkumu konkurss par būvprojekta izstrādi kanalizācijas tīklu, spiedvadu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Stendē. Šīs aktivitātes paredzēts veikt, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu projekta “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” realizēšanai. Projektam pieejamais maksimālais finansējums noteikts 1 522 563…

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi

SIA “Talsu ūdens” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izstrādājis saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”. Tos apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un tie tuvākajā laikā tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”. Šādu saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamība radās, kad 2016. gada 1. janvārī spēkā stājās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tas risina…

SIA “Talsu ūdens” atjaunojis asenizācijas mašīnu

SIA “Talsu ūdens” atjaunojis asenizācijas mašīnu

SIA “Talsu ūdens” atjaunojis asenizācijas un kanalizācijas tīklu apkalpošanai nepieciešamo autotehniku. Iegādāta jauna, bet lietota bāzes automašīna “Mercedes Benz” no Vācijas. Tā kā iepriekšējā asenizācijas automašīna bija tehniski nolietota, tās uzturēšana prasīja lielus finansiālus ieguldījumus, bet nebija iespējams kvalitatīvi nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus, tad SIA “Talsu ūdens” pieņēma lēmumu par jaunas, bet lietotas tehniskās bāzes iegādi….

Regulāri pilnveido lietus notekūdens sistēmu Talsos

Regulāri pilnveido lietus notekūdens sistēmu Talsos

SIA “Talsu ūdens” patlaban aktīvi strādā pie apkalpes zonas paplašināšanas. No 1. aprīļa pārņemot pakalpojumu nodrošināšanu arī Valdemārpilī, Lubē un Valdgalē, tomēr tas nenozīmē, ka ikdienas darbi ir apstājušies. Gada pirmajos mēnešos uzņēmuma remontbrigāde bija norīkota jau 91 darba uzdevumu izpildei. Gada pirmajos divos mēnešos bijušas 11 ūdens noplūdes un 26 kanalizācijas aizdambējumi. Papildus, piesaistot…

Kas jāzina par leģionāru slimību?

Kas jāzina par leģionāru slimību?

Šogad Latvijā jau 11 cilvēki ir inficējušies ar leģionāru slimību. Tā ir baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas nereti izpaužas kā plaušu karsonis. Cilvēks ar to nevar saslimt peldoties vai dzerot ūdeni, bet tikai ieelpojot baktēriju saturošas ūdens daļiņas. Detalizēta informācija par šo slimību pieejama šeit: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/285939-saslimstiba-ar-legionelozi-kas-par-to-jazina/  

Ūdens patēriņa starpība: kā tā veidojas un kā to samazināt?

Ūdens patēriņa starpība: kā tā veidojas un kā to samazināt?

Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam –  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums ko sniedz mājai kopumā. Piedāvājam iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavotu skaidrojumu: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/informacija_un_skaidrojumi/udens_paterina_starpiba/

No aprīļa iedzīvotājiem Lubē, Valdemārpilī un Valdgalē samazināsies ūdenssaimniecības tarifs

No aprīļa iedzīvotājiem Lubē, Valdemārpilī un Valdgalē samazināsies ūdenssaimniecības tarifs

No 1. aprīļa SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus ne tikai Anužos Lubes pagastā, bet arī Valdemārpils pilsētā, Ārlavas un Valdgales pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu. SIA “Talsu ūdens” lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, redzot uzņēmuma darbiniekus apsekojam…

Aicina iepazīt ūdens ceļu, piedaloties video konkursā

Aicina iepazīt ūdens ceļu, piedaloties video konkursā

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” organizē īpašu video rullīšu konkursu Latvijas izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm un skolēnu grupām. Tā tēma ir “Katrs piliens ir vērtība”, un darbus iespējams iesniegt no 22. marta līdz 2. maijam. Video rullīšu konkurss tiek rīkots, lai popularizētu sabiedrisko…

Talsu privātmāju īpašnieki rēķinus par ūdeni varēs ērti saņemt un apmaksāt “Swedbank” internetbankā

Talsu privātmāju īpašnieki rēķinus par ūdeni varēs ērti saņemt un apmaksāt “Swedbank” internetbankā

Pakalpojumu, kuru novērtē un izmanto aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju, tagad saviem klientiem piedāvā arī SIA “Talsu ūdens”. Uzņēmuma klienti e-rēķiniem var pieteikties un saņemt savā “Swedbank” internetbankā, kur tos varēs uzreiz apmaksāt ar pāris klikšķiem vai arī pieslēgt rēķinu automātisku apmaksu. Šis pakalpojums rēķinu maksātājiem ir bez maksas. “Swedbank” Naudas pārvaldības daļas vadītāja Beāte Krauze…