Ūdens skaitītāja rādījumus iespējams nodot no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam.