Stendes pilsētas iedzīvotājiem, kuri dzīvo Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules un Talsu ielās

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 Informējam, ka, š.g. 8. augustā (trešdiena)

Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu ielās, Stendē,

sakarā ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” būvdarbiem,

norādītajās adresēs, visas dienas garumā,

būs iespējami ūdens padeves traucējumi.

Lūdzam, nepieciešamības gadījumā, nodrošināt ūdens rezerves.

Paldies par sapratni!

Ar cieņu, SIA “TALSU ŪDENS”

tālrunis: 63222216