Iepirkumi

17.10.2017.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā  “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Talsu ūdens” vajadzībām””, TU 2017/09

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/09 31.10.2017.,    līdz plkst. 10:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” id.Nr. TU2017/09 Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

 

09.08.2017.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā  “Automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām””, TU 2017/05

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/05 21.08.2017.,    līdz plkst. 12:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

Informācijai!

KASKO: Darbības teritorija Latvija.

Pilnīgai bojāejai – 5%, Zādzība – 5%,

Jebkuram citam gadījumam 0 (140) – 

Pirmajam gadījumam 0 EUR, katram nākošam 140 EUR.

______________________________________________________________________

04.08.2017.

SIA “TALSU ŪDENS” PĀRTRAUC CENU APTAUJU

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/04 15.08.2017.,    līdz plkst. 12:00,          SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv PĀRTRAUKTS

__________________________________________________________ 

es

Paziņojums par iepirkuma procedūru

 Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums  “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta”

Iepirkuma procedūras nosaukums Būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūvei Stendes pilsētā, Projektā “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta”

Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2017/02)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūvei saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Stendes pilsētā, Talsu novadā.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ birojā, 2.stāvā, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA ‘’Talsu ūdens’’ mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 2.maijs līdz plkst.10.00

Projekts “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” tiks iesniegts programmas – “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu atlases ietvaros.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu) 11.punktu un MK noteikumu 2.pielikumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās atlases kārtas projektu saraksts” (turpmāk – MK noteikumu 2.pielikums) noteikto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – sadarbības iestāde) ir uzaicinājusi SIA “Talsu ūdens” sagatavot un iesniegt Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) projekta iesniegumu.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

ID
numurs
Datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2016/1 18.05.2016. Hidrodinamiskās automašīnas piegāde un garantijas apkalpošana Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,  63222216, info@talsuudens.lv. Nolikums

531

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums – ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ 3DP/3/5/1/1/0/13/IPIA/VARAM/007

Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Pļavu ielā (posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai), id.Nr. TU 2015/06

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Pļavu ielā, Talsos – posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai. Minētie darbi ir kā papildus darbi Projektā ietaupītā finansējuma apgūšanai.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanaLīguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Būvenergo A”, reģ.Nr. 43603014154.

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

531

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ 3DP/3/5/1/1/0/13/IPIA/VARAM/007

Iepirkuma procedūras nosaukums – Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Pļavu ielā (posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai), id.Nr. TU 2015/06

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Pļavu ielā, Talsos – posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai. Minētie darbi ir kā papildus darbi Projektā ietaupītā finansējuma apgūšanai.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA ‘’Talsu ūdens’’ mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 3.septembris līdz plkst.11.00

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens’’.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Būvdarbu iepirkuma nolikums

Vispārīgā daļa

Ekonomikas daļa

Inženierrisinājumu daļa

Jautājumu un atbilžu apkopojums