Kontakti

Vienotais informatīvais tālrunis uzziņām un diennakts tālrunis ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju pieteikšanai 63222216. Pa šo tālruni palīdzību avārijas gadījumos var pieteikt arī privātmāju iedzīvotāji, taču daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA “Talsu namsaimnieks” diennakts avārijas dienestu pa tālruni 28363932.

Mūsu e-pasts: info@talsuudens.lv

Igors Kude SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis Tālrunis: 29463106igors.kude@talsuudens.lv
Uldis Vērdiņš  Ūdenssaimniecības galvenais speciālists Tālrunis: 29460392uldis.verdins@talsuudens.lv
Toms Vilsons  Tehniskās nodaļas vadītājs Tālrunis: 26597973toms.vilsons@talsuudens.lv
Nauris Grīnbergs Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
(pārraudzības teritorija – Lubes pagasts, Valdemārpils pilsēta un
Ārlavas pagasts, Īves pagasts, Valdgales pagasts – Pūņas un Cīruļi, Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Virbu pagasts, Strazdes pagasts).
Tālrunis: 28332263nauris.grinbergs@talsuudens.lv
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa  Administratīvās nodaļas vadītāja Tālrunis: 26604603kristine.riekstina@talsuudens.lv
Zinta Eizenberga  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Tālrunis: 63222216zinta.eizenberga@talsuudens.lv
Aivars Pumpiņš  Datu aizsardzības speciālists Tālrunis: 29141826 aivarspumpins@gmail.com