Kur nonāk tavas kanalizācijas notekūdeņi?

Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384, https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi jaunu informatīvo kampaņu ar aicinājumu pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem,  ir izveidota sadaļa – Jautājumi un atbildes http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=26433

Kur nonāk tavas kanalizācijas notekūdeņi?

2

 

3

 

4

56