Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas anketa

Lūdzu, ievadiet adresi VAI līguma numuru*

Lūdzu, ievadiet e-pastu, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu*

Lūdzu, ievadiet kontakttālruni *

Skaitītāju rādījumu sadaļa

1. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

1. Skaitītāja rādījums

2. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

2. Skaitītāja rādījums

3. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

3. Skaitītāja rādījums

4. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

4. Skaitītāja rādījums

Ūdens patēriņa skaitītāja rādījums jāziņo katru mēnesi no 25. līdz mēneša pēdējam datumam - arī, ja ūdens nav patērēts. Pretējā gadījumā rēķins tiks sagatavots pēc pēdējo 3 mēnešu vidējā aprēķina.
Norēķini par iepriekšējo mēnesi jāveic līdz kārtējā mēneša 15.datumam. Par katru nokavēto dienu tiks aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no nesamaksātās summas.

Rādījumu iesniegšanas apstiprināšanai, lūdzu ievadīt apstiprinājuma kodu.

captcha

Ūdensskaitītāju rādījumu ziņošana notiek no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1.datumam.

skaititajs