Paziņojumi par tehniskām problēmām un bojājumiem

TALSU ŪDENS.
Tīru ūdeni visiem!
Ūdenssaimniecības pakalpojumi

KLIENTIEM

Klientiem saistoša informācija un dokumenti

PAKALPOJUMI

Talsu ūdens sniegtie pakalpojumi

SKAITĪTĀJU NODOŠANA

Skaitītāju rādījumu nodošana

KVALITATĪVI UDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI

SIA “Talsu ūdens” ir Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas
sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus

Mūsu mērķis

Nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus, rentablus un videi draudzīgus
ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicinot pakalpojumu pieejamību un
ilgtspējīgu attīstību

TALSU ŪDENS AKTUALITĀTES UN SAISTOŠA INFORMĀCIJA KLIENTIEM

Aktualitātes

SAZIŅA AR UZŅĒMUMU, IZMANTOJOT E-ADRESI
image

E-pakalpojums izmantojot portālu Latvija.lv

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
ŪDENS KVALITĀTE UN ANALĪZES

Ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji

Kvalitātes rādītāji

Ūdens analīžu rādītāji

Vērtīgi zināt par ūdeni

Derīgi zināt!