Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

Dalies ar šo ziņu!