Š.g. 14. februārī, mācību ekskursijas ietvaros SIA “Talsu ūdens” ūdensgūtnē “Daģi”, Talsos, viesojās Talsu PII ”Pīlādzītis” EKOskola izglītojamie, lai uzzinātu, kā tīrs ūdens nonāk līdz mums.

Ūdensgūtne “Daģi” ir galvenais avots, kas nodrošina stabilu un drošu ūdensapgādi Talsu pilsētā. Pirms padošanas uz pilsētu šis ūdens tiek atbilstoši attīrīts, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Dalies ar šo ziņu!