shutterstock_163759460-390x285

Kopš 1.augusta SIA “Talsu ūdens” darbinieki ir uzklausījuši pārmetumus par nesamērīgi dārgo ūdeni salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām – visbiežāk tiek piesaukta Rīga un Liepāja. Lūdzam iedzīvotājus izprast, ka SIA “Talsu ūdens” nekādi nevarēs sacensties ar Rīgu vai Liepāju par lētāku tarifu, jo tarifa izmaksas tiek rēķinātas uz iedzīvotāju skaita, patērētajiem m3, ko nevar salīdzināt  lielās pilsētās un mazpilsētās.

Jauns SIA “Talsu ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs stājās spēkā 2015.gada augustā, taču tas nav paaugstinājies tādā apmērā, kā to laikraksta “Talsu Vēstis” 18.septembra rubrikā “Kas uz sirds, lasītāj?” min lasītāja Edīte Freimane. Ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojuma tarifs līdz šim uzņēmuma darbības zonā bija dažāds, bet šobrīd stājies spēkā vienots tarifs. Talsos ūdens apgādes tarifs no 0,63 EUR pieaudzis līdz 0,93 EUR. Tikpat augsts tarifs bija arī Laidzes pagasta Zvirgzdos un Paugurciemā. Stendē par vienu kubikmetru bija jāmaksā 0,55 EUR, savukārt Lībagu pagastā ūdens apgādes tarifs bija visaugstākais – 1,22 EUR, jo tikai apstiprināts 2013.gada nogalē. Tāpēc nav patiess rakstā minētais apgalvojums, ka tarifs kļuvis par gandrīz eiro dārgāks, kā arī tur minētais fakts, ka šobrīd par kubikmetru jāmaksā 2,571 EUR.

Savukārt tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem no 1.augusta ir 1,17 EUR.

SIA “Talsu ūdens” pieņem, ka kļūdainie skaitļi radušies, jo daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs iedzīvotājiem izraksta rēķinus, kuros tarifs ir apvienots ar citiem apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, iekšējo tīklu apkalpošanu, un tas nav rēķinos izskaidrots. SIA “Talsu ūdens” nevar ietekmēt veidu, kādā apsaimniekotāji savus rēķinus veido – to var izdarīt tikai iedzīvotāji – lūdzot apsaimniekotājam skaidrot rēķina pozīcijas.

Līdz šim esošais tarifs Talsu pilsētā un Stendē bija apstiprināts pirms 7 gadiem – 2008.gadā. Kopš tā brīža ir būtiski pieaugušas vairākas izmaksu pozīcijas, kas veido tarifu – elektrība, degviela, minimālā darba alga, materiāli tehniskā nodrošinājuma izmaksas un citas pozīcijas. SIA “Talsu ūdens” realizēti ūdenssaimniecības projekti vairāku miljonu EUR vērtībā, kuros SIA “Talsu ūdens” ir ņēmis aizdevumus kredītiestādēs Eiropas Savienības projektu līdzfinansējuma daļai. Ar šo projektu realizāciju ir uzņemtas saistības, tai skaitā par tarifu paaugstināšanu, ņemot vērā veiktās investīcijas ūdenssaimniecības sistēmā. Nereti ir viedoklis, ka par Eiropas Savienības naudu finansēts – kāpēc iedzīvotājiem par to jāmaksā dārgāk? Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība – tās finanšu uzraugošās institūcijas – neko par velti nedod un ieguldītās investīcijas netiek “uzdāvinātas”, bet tām ir jāspēj ilgtermiņā atpelnīties.

Jauno SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pēc vairāku mēnešu ilgas detalizētas finanšu dokumentu analīzes, katras izmaksu pozīcijas izvērtēšanas un pamatojuma pieprasīšanas. Tarifā iekļautas vien izmaksas, kas saistītas ar uzņēmuma regulējamo pamatpakalpojumu sniegšanu.

Vērtējot ūdens pakalpojuma izmaksas līdzīgās apdzīvotās vietās Latvijā var secināt, ka SIA “Talsu ūdens” tarifs nepavisam nav augstākais, bet ir ļoti tuvu līdzīgs vai pat zemāks nekā citviet. Pie tam, vairākās salīdzināmās apdzīvotās vietās, kur tarifs šobrīd ir zemāks, tas ļoti sen nav pārskatīts un visticamāk tāpat pieaugs.

augoss

* Uzklikšķinot uz grafika, to iespējams palielināt. Informācija sagatavota, izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas informāciju: http://www.sprk.gov.lv/lapas/udenssaimnieciba#Tarifi45

Dalies ar šo ziņu!