SIA “Talsu ūdens” no 1. janvāra pieņem iedzīvotāju iesniegumus par iepriekš iekasētās abonentmaksas atmaksu. Lai arī pirmo atmaksu par laika periodu no 2012. maija līdz 2013. gada 1. martam bija paredzēts veikt mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, tomēr tā ir nedaudz aizkavējusies. Iedzīvotāju uztraukumam nav pamata – atmaksa par šo periodu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem sāksies no 15. aprīļa.

SIA “Talsu ūdens” informē, ka abonentmaksas atmaksa iespējama trīs veidos – tās pārvirzīšana ūdenssaimniecības pakalpojumu parādu dzēšanai, nākamo ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinu apmaksai vai arī tās atgriešana uz klienta norādīto bankas kontu.

Atmaksas aizkavēšanās skaidrojama ar organizatorisko darba procesu – kopā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem – SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax” – tika meklēts klientiem ērtākais risinājums. Šobrīd ir panākta vienošanās, ka SIA “Talsu ūdens” veiks abonentmaksas atmaksu visiem tiem Talsu iedzīvotājiem, kuri vēlas naudu saņemt savā bankas kontā. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kas vēlas šo naudas summu pārvirzīt parādu atmaksai vai nākamo rēķinu segšanai, šo iespēju nodrošinās namu apsaimniekotāji.

SIA “Talsu ūdens” atgādina, ka tādējādi abonentmaksas atmaksa par laika periodu no 2012. gada maija līdz 2013. gada 1. martam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem uz bankas kontu sāksies no 15. aprīļa. Savukārt par laika periodu no 2008. gada jūlija līdz 2008. gada decembrim abonentmaksas pārrēķins sāksies jūnijā.

Dalies ar šo ziņu!