Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” organizē īpašu video rullīšu konkursu Latvijas izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm un skolēnu grupām. Tā tēma ir “Katrs piliens ir vērtība”, un darbus iespējams iesniegt no 22. marta līdz 2. maijam.

Video rullīšu konkurss tiek rīkots, lai popularizētu sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai, kā arī lai skolēni izzinātu ūdens ceļu un pašu ieradumus, to lietojot.

Vērtējot iesūtītos darbus, tiks pievērsta uzmanība idejas oriģinalitātei, tēmas aktualitātei un mākslinieciskajai un tehniskajai kvalitātei.

Darbi jāiesūta info@lwwwwa.lv, norādot dalību konkursā. Jautājumu gadījumā vērsties pie Baibas Gulbes (tālrunis: 26544929).

Latvijā Pasaules ūdens dienu atzīmē kopš 1996. gada, to aicina atzīmēt, izceļot ar ūdens kvalitāti un tā atkārtotu izmantošanu saistītos jautājumus. Šogad Pasaules ūdens dienu tēma ir “Notekūdens” – cik un kādus notekūdeņus cilvēki rada, kā darbojas kanalizācijas sistēmas, kā atslogot kanalizācijas sistēmas darbu, taupīt ūdens resursus un izmantot tos atkārtoti.

Konkursa nolikums

Dalies ar šo ziņu!