528Noslēdzoties projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” būvdarbiem, jaunie ūdenvada un kanalizācijas tīkli vairākās pilsētas ielās sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem iespēju pieslēgt savus īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA „Talsu ūdens” aicina šo iespēju arī izmantot.

Iedzīvotāji, kas neizmanto pilsētas centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu, pārsvarā ūdeni iegūst no savā īpašumā esošajām akām, kas ne vienmēr izbūvētas pareizi, un notekūdeņus izvada pašizveidotās tvertnēs. Tomēr nereti šīs tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa notekūdeņu var nonākt gruntī. Ir gadījumi, kad notekūdeņi arī apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai gruntī. Šāda ūdenssaimniecības īstenošana nepaliek bez sekām – iedzīvotāji bieži vien neaizdomājas, ka, notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, ir liela iespēja, ka piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī. Pieslēdzoties centrālajai sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas – nav vairs jāizmanto asenizācijas pakalpojumi, notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, bet dzeramais ūdens iegūts no pazemes urbumiem, attīrīts atdzelzošanas stacijā un tiek regulāri pārbaudīts.

Lai pieslēgtos centrālajiem kanalizācijas tīkliem, privātmāju īpašniekiem jāierodas SIA „Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), īpašuma robežplānu un personu apliecinošu dokumentu. Tāpat jāaizpilda arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums, kas atrodams www.talsuudens.lv sadaļā „Veidlapas” (atrodama zem sadaļas „Pakalpojumi”).

Ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas darbi īstenoti Sarmas, Nogāzes, V.Ruģēna, Tiguļu, Linduļa, Kļavu, Fabrikas, Smilgu, Aizvēja, Krievraga, Stabu, Pļavu, Avotu, Zaļā, Zelmeņu, 1.maija, Līkā, Skolas, Gravas, J.Grota ielās. Izbūvēti 3440,9 metri ūdensapgādes un 3858,1 metri kanalizācijas tīkli.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” finansēja Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

531

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIAVARAM/007

/Foto: www.positime.ru/

Dalies ar šo ziņu!