No 1. janvāra SIA “Talsu ūdens” pieņem klientu iesniegumus par nepamatoti iekasētās abonentmaksas pārrēķinu par laika periodu no 2008. gada jūlija līdz 2013.gada 1. martam (iesnieguma veidlapa atrodama mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” “Veidlapas”). Atmaksu par konkrēto laika periodu paredzēts sākt jūnijā.
Laikā no 2008. gada jūlija līdz 2013. gada 1. martam Talsu pilsētas iedzīvotāji ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam papildu tarifa izmaksām maksāja arī abonentmaksu. 2014. gadā Tiesībsargs norādīja, ka ikmēneša abonēšanas maksa šajā laika periodā Talsu pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir ūdens patēriņa skaitītājs, iekasēta nepamatoti. Tiesībsargs rekomendēja noteikt kārtību, kādā iedzīvotāji var pieteikties iekasētās ikmēneša abonēšanas maksas atgūšanai. Tā kā abonēšanas maksa iekasēta vairāku gadu garumā, Talsu novada dome kopā ar SIA “Talsu ūdens” nolēma, ka arī atmaksas process iedzīvotājiem jāorganizē pakāpeniski.
SIA ”Talsu ūdens”, respektējot Tiesībsarga rekomendāciju, jau 2014. gada 5. augustā izdeva rīkojumu par abonēšanas maksas pārrēķinu, lai nodrošinātu iekasētās abonēšanas maksas atmaksu klientiem par laika periodu no 2012. gada 12. maija līdz 2013. gada 1. martam. Savukārt šogad no 1. jūnija uzņēmums sāks abonentmaksas pārrēķinu par laika periodu no 2008. gada jūlija līdz 2008. gada decembrim, kā arī turpinās pārrēķinu par periodu 2012. gada 12. maija līdz 2013. gada 1. martam.
SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude paskaidroja, ka pakāpeniska abonentmaksas atmaksa nepieciešama, lai uzņēmums neciestu krasu finansējuma samazinājumu, kas apdraudētu turpmāko uzņēmuma darbību un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu klientiem. “Lai atmaksātu visu iekasēto abonentmaksu no 2008. gada, no uzņēmuma budžeta šim mērķim, iespējams, būtu jāpiešķir vairāk nekā 160 000 eiro, kas apdraudētu SIA “Talsu ūdens” maksātspēju. Izvērtējot finansiālos aspektus, nolēmām iedzīvotājiem garantēt pakāpenisku nepamatoti iekasētās summas pārrēķinu,” teica I. Kude. Uzņēmuma valde kapitāldaļu turētājam – Talsu novada pašvaldībai – lūdza izvērtēt iespēju abonentmaksas atmaksu sadalīt daļās, katru gadu atmaksājot iekasēto abonentmaksu par vienu kalendāro gadu. Maksājumi tiks uzsākti vasaras mēnešos, kad SIA “Talsu ūdens” ir lielāki ieņēmumi no papildu darbiem, ko novirzīt abonentmaksas atmaksai.
Ja kopš 2014. gada varēja atgūt iekasēto abonentmaksu par laika periodu no 2012. gada 12. maija līdz 2013. gada 1. martam, ko uzņēmums nodrošinās arī turpmāk bez ierobežojumiem, tad šogad no 1. jūnija to varēs atgūt par laika periodu no 2008. gada jūlijam līdz decembrim. Abonentmaksas atmaksa par periodu no 2009. gada janvāra līdz 2009. gada decembrim sāksies 2017. gadā, bet par periodu no 2010. gada janvāra līdz 2010. gada decembrim atmaksa būs iespējama 2018. gadā. Savukārt par abonentmaksas iekasēšanas periodu no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada aprīlim, līdzekļus varēs atgūt 2019. gadā.
Katrs no 1. janvāra saņemtais iedzīvotāja iesniegums tiks izvērtēts, dodot klientam iespēju izvēlēties, kā izmantot pārrēķināto summu. Gadījumā ja klientam ir parādsaistības, tad abonentmaksas summa tiek novirzīta parādsaistību segšanai. Ja parādsaistību nav, attiecīgo summu iespējams pārskaitīt klientam uz bankas kontu vai arī izmantot nākamā rēķina par ūdensapgādes pakalpojumiem atmaksai. Daudzdzīvokļu mājās šī kārtība var nedaudz atšķirties, jo abonentmaksas pārrēķinu veic pārvaldnieks.
Lai atrisinātu situāciju par nepamatoti iekasēto abonentmaksu, līdz 2018. gadam uzņēmums turpinās periodiski informēt iedzīvotājus par iespējām pieteikties abonentmaksas atmaksai, informāciju un pieteikumu veidlapas varēs saņemt birojā, kā arī uzņēmuma mājas lapā.
SIA “Talsu ūdens” šogad Talsu pilsētas iedzīvotājiem nosūtīs pieteikumu formas par abonentmaksas atmaksu, ņemot vērā jau iesniegtos pieteikumus, lai nepieciešamības gadījumā aktualizētu informāciju. Tiem iedzīvotājiem, kuri jau vienreiz ir iesnieguši iesniegumu par pilnu atmaksas periodu, otrreiz tie nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad ir mainījušies bankas rekvizīti vai citi dati.

Dalies ar šo ziņu!