Informējam Īves pagasta iedzīvotājus, š.g. 28. novembrī, no plkst. 13:00 – 18:00, Īves pagasta pārvaldē būs iespējams pārslēgt līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA „Talsu ūdens”.

!!! Jaunā kārtība attiecas uz tiem Īves pagasta iedzīvotājiem, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde.

Pārslēdzot līgumus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).

Piedāvājam arī variantu, ka līgumus līdz 30. novembrim varēs pārslēgt SIA «Talsu ūdens» birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00.

Atgādinām, ka no š.g. 1. decembra SIA «Talsu ūdens» nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumus Īves pagastā.

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA «Talsu namsaimnieks» vai cits apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

Ūdensapgāde par 1m3 EUR 0,93 (bez PVN), tas ir, EUR 1,1253 (ar PVN)

Kanalizācija par 1m3 EUR 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, EUR 1,415 (ar PVN)

Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju EUR 2,54 (ar PVN)

Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par novembra mēnesī patērēto ūdeni, kā arī norēķināšanās par novembrī saņemtajiem pakalpojumiem būs ar Īves pagasta pārvaldi.

Ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods par decembra mēneša ūdens patēriņu SIA «Talsu ūdens» būs jāziņo, sākot no 25. decembra līdz 2018. gada 2. janvārim.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar SIA „Talsu ūdens” pa tālruni: 63222216

Dalies ar šo ziņu!