LOGO

Tuvojas noslēgumam būvdarbi ūdenssaimniecības projektam Stendes pilsētā – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018).

Šobrīd centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir gandrīz pabeigta visās ielās – Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules un Talsu, izņemot Brīvības ielu, kur darbus plānots pabeigt līdz š.g. 25. jūlijam.

Tuvākā laikā notiks labiekārtošanas un ceļu seguma atjaunošanas darbi.

Īpašniekus, kuri dzīvo norādītajās ielās un līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus, aicinām savlaicīgi ierasties SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zemesgrāmatu un zemes robežu plānu, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu jaunizveidotajai pieslēguma izbūvei.

Jau kopš 2018. gada jūlija  SIA “Talsu ūdens” pieņem iesniegumus, līdz ar to kādai daļai īpašnieku jau tehniskie noteikumi ir izsniegti, daļai vēl procesā, bet daļa īpašnieku tehniskos noteikumus vēl nav pieprasījuši.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekiem jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par  inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Atgādinām, ka pieslēguma izbūvi īpašnieks  veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.

Pēc pieslēguma izbūves īpašniekam jāsazinās ar SIA “Talsu ūdens” pa tālruni 63222216, lai saskaņotu izbūvēto pieslēgumu un noslēgtu līgumu par kanalizācijas pakalpojumu.

SIA “Talsu ūdens” papildus informē, ka īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

_________________________________________________________

Projekta ietvaros būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Geo Consultants'”. Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!