SIA “Talsu ūdens” līdz augustam iesniegs ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas projektu, lai turpinātu sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru Stendē. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja veidot 90 jaunus pieslēgumus centrālajiem kanalizācijas tīkliem, tādējādi ne tikai atvieglojot sev ikdienu, bet arī atbildīgi izturoties pret vidi.

Pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai iedzīvotājiem nodrošina atbildīgu pieeju vides uzturēšanas jautājumiem, kā arī atvieglo ikdienu, ļaujot aizmirst par regulāriem asenizācijas pakalpojumiem.

Lai pieslēgšanos atvieglotu, SIA “Talsu ūdens” vērsās Talsu novada pašvaldībā ar izstrādātiem saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai SIA “Talsu ūdens” pakalpojuma sniegšanas teritorijā. Talsu novada dome konceptuāli atbalstījusi līdzfinansējuma piešķiršanas nepieciešamību un tiek strādāts, lai noteikumi pēc iespējas ātrāk stātos spēkā. Tādā veidā uz daļu no darbiem nepieciešamā finansējuma būs iespēja piesaistīt no pašvaldības budžeta.

Tāpat SIA “Talsu ūdens” attiecīgajās jaunajās kanalizācijas pieslēgumu adresēs izstrādās nepieciešamo tehnisko shēmu, lai iedzīvotājiem būtu skaidras aptuvenās izmaksas un nepieciešamo darbu sarežģītības pakāpe. Ikviens iedzīvotājs tiks personiski uzrunāts, lai noskaidrotu cilvēku ieinteresētību jaunā pakalpojuma izmantošanā.

SIA “Talsu ūdens” speciālisti sākotnēji vērsīsies pie iedzīvotājiem Ozolu, Rožu, Saules un Aspazijas ielā Stendē, lai uzzinātu viņu viedokli par projekta realizācijas nepieciešamību un gatavību pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmai.

Projektā iespējams piesaistīt finansējumu 1 522 563 eiro apmērā. Līdztekus projekta aktivitātēm SIA “Talsu ūdens” meklēs iespēju rekonstruēt Stendes pilsētas ūdensapgādes tīklus Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielas iedzīvotājus.

Dalies ar šo ziņu!