Ūdens kvalitāte Birzmaļu ciemā, Lībagu pagastā, Talsu novadā

SIA “Talsu ūdens” informē, ka Birzmaļu ciemā piegādātajā dzeramajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs – 1,44±0,14mg/l un duļķainība 7,31±0,89NTU.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka, ka  kopējās dzelzs saturam pārsniedzot 0,2mg/l un duļķainībai 3,0NTU, jāveic korektīvi pasākumi normatīviem atbilstoša ūdens piegādes nodrošināšanai. Nav noteikti ierobežojumi šāda ūdens lietošanai uzturā.

Lai uzlabotu iedzīvotāju piegādājamā dzeramā ūdens kvalitāti, plānojam iespējamus risinājumus Birzmaļu ciema ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai. Kā viens no iespējamiem risinājumiem ir pieslēgt Stendes pilsētas  ūdensvadam, kur tiek nodrošināts normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens.

Ņemot vērā, ka tam nepieciešamas investīcijas – pasākumi plānoti sākot no 2020.gada.

Testēšanas pārskats, 2018

Testēšanas pārskats, 2019

________________________________________________________

Kvalitatīvs un drošs dzeramais ūdens ir ar patīkamu, atsvaidzinošu garšu, caurspīdīgs, bezkrāsains, bez smakas un piegaršas. Ūdens, kas paredzēts ikdienas vajadzībām, nedrīkst saturēt mikroorganismus, parazītus un citas vielas, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai, kā arī tā ķīmiskais sastāvs nedrīkst pārsniegt dažādiem savienojumiem reglamentētās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

Garša, smarža, krāsainība, duļķainība

Dzeramā ūdens krāsu, garšu, smaržu un duļķainību nosaka tā sastāvā esošās ķīmiskās vielas. MK noteikumi nr.235 nosaka, ka krāsai, garšai un smarža jābūt pieņemamai patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām. Duļķainība nedrīkst pārsniegt 3,0 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības), bet krāsainība nevar pārsniegt 20 mgPt/l.

108

Vides reakcija, pH

Pilnīgi tīram ūdenim pH ir 7 un tas ir neitrāls. pH zem 7 nozīmē, ka vide ir skāba, virs 7 – sārmaina. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā pH vērtība ir no 6,5 līdz 9,5 pH vienībām.

110

Elektrovadītspēja

Ūdens elektrovadītspēja ir atkarīga no ūdenī izšķīdušo sāļu daudzuma. Pie augstas elektrovadītspējas ūdenī notiek elektroķīmiski procesi, kuri veicina koroziju. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā elektrovadītspēja ir 2500 µS cm-1.

112

Kopējās koliformas un Escherichia coli

Ūdens paraugā konstatētas kopējās koliformas baktērijas liecina par piesārņojumu ūdens padeves tīklā, taču šis piesārņojums nav fekāls. Uz fekālu piesārņojuma avotu norāda Escherichia coli klātbūtne. Patērētājam piegādājamā dzeramajā ūdenī kopējo koliformu un Escherichia coli norma ir0/100ml.

116Amonija joni

 Amonija jonu klātbūtne ūdenī norāda bakteriālo, notekūdeņu un dzīvnieku atkritumu piesārņojumu. Pārmērīgs amonija daudzums var pasliktināt ūdens garšu un smaržu. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā amonija jonu koncentrācija ir 0,50 mg/l.

117

 

* Dzeramā ūdens testēšanas paraugi paņemti 30.06.2014