Klientiem, Abavas pagastā -  Alejās, Dzirās, Mālniekos un Smiltniekos, sakarā ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu, pirmdien, 02.10.2023., no pl.9.00 līdz 18.00
Lasīt vairāk
Sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Laucienē, ceturtdien, 28.09.23. no plkst. 10:00 līdz vakaram ūdens var būt duļķains. Iedzīvotajiem
Lasīt vairāk
Sakarā ar ūdens ieguves urbuma skalošanu un dezinfekciju Pļavās, Laucienes pagastā, trešdien, 27.09.23., no plkst.10:00 līdz aptuveni plkst.18:00, iespējams dzeramā
Lasīt vairāk
Sakarā ar ūdensvada bojājuma remontu klientiem Valdemārpilī, Dižliepas, Draudzības, Liepu, Straumes un Tilta ielās trešdien, 13.09.2023., no pl. 9.00 līdz
Lasīt vairāk
Sakarā ar ūdensvada bojājuma remontu klientiem Valdemārpilī, Dižliepas, Draudzības, Liepu, Straumes un Tilta ielās otrdien, 12.09.2023., no plkst. 9:00 līdz
Lasīt vairāk
Pēc SIA “Talsu ūdens” 5. septembrī sniegtās informācijas par plānotajiem dzeramā ūdens dezinfekcijas pasākumiem Stendē, Talsos un Valdemārpilī tiek saņemti
Lasīt vairāk
Sakarā ar ūdens avāriju, šodien, 6. septembrī, no plkst.9:00 tiks pārtraukta ūdens padeve, līdz avārijas novēršanai. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, sagatavojiet
Lasīt vairāk
Sakarā ar iespējamu koliformu klātbūtni dzeramajā ūdenī Stendē un Talsos līdz 19.09.2023. (ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas pabeigšanai) ūdeni var lietot uzturā
Lasīt vairāk
Sakarā ar iespējamu koliformu klātbūtni dzeramajā ūdenī Valdemārpilī līdz 12.09.2023. (ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijas pabeigšanai) ūdeni var lietot uzturā tikai pēc
Lasīt vairāk