388

Pagājušās nedēļas beigās SIA „Talsu ūdens” speciālisti pabeidza pirmo abonentu ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu apsekošanu un ūdens skaitītāju stāvokļa pārbaudi Talsu pilsētā, Zvirgzdos un Paugurciemā.
Pārbaude sākās 2013.gada 15.novembrī un noslēdzās mazliet vēlāk, nekā sākotnēji plānots, jo uzņēmums šādas pārbaudes iepriekš nav veicis, un nebija informācijas, cik ilgu laiku tas prasa.
Kopā apsekoti 1865 klienti, no kuriem 425 konstatēti nederīgi ūdens patēriņa skaitītāji (354 tagad nomainīti). Pavisam atstāti 603 paziņojumi. 32% joprojām nav sazinājušies par atkārtotu objekta apsekošanu, tāpēc saņems vēl vienu SIA „Talsu ūdens” speciālistu zvanu. Atstāts arī viens brīdinājums par ūdens atslēgšanu, uz kuru klients reaģēja nekavējoties. Diviem uzņēmuma klientiem, kuru parāds pārsniedza 1500 eiro, ūdens piegāde patiešām pārtraukta.
Pārbaudes laikā konstatēts, ka iedzīvotāji nepareizi ziņojuši par skaitītāju rādījumiem, un starpība sasniegusi 12 528 m3 (ūdens 7315 m3 un 5213 m3) jeb 20 295 eiro. Šajā laikā par SIA „Talsu ūdens” klientiem kļuvuši 15 jauni abonenti, izveidoti 14 jauni ūdens un 47 kanalizācijas pieslēgumi. Ar 7 klientiem noslēgta vienošanās par parāda atmaksu, bet 41 parādniekam, kam neapmaksātie rēķini jau pārsnieguši 150 eiro, nosūtīts brīdinājums.
Pirmā SIA „Talsu ūdens” pārbaude ir noslēgusies, taču ar to nekas nebeidzas, jo regulāras kontroles darbinieki turpinās. Nākamajā pirmdienā, 9.jūnijā, sāksies arī inventarizācija Stendes pilsētā, bet pēc tam Lībagu pagastā. Pirmā apsekošana Talsos devusi ļoti labu pieredzi, kas ļaus efektīvāk „Talsu ūdens” speciālistiem veikt pārbaudes citās apkalpojamās zonās.
Dalies ar šo ziņu!