SIA “Talsu ūdens” informē, ka no 2020. gada 1. septembra mainīsies asenizācijas pakalpojumu cena. Līdz šim asenizācijas pakalpojuma cena bija EUR 37,50 (ar PVN) – jaunā cena būs EUR 50,31 (ar PVN).

Mainīsies arī transporta pakalpojumu izmaksas par nobrauktajiem kilometriem. Ja klients pakalpojumu vēlas saņemt citās dienās (ne pēc grafika), vai pakalpojums tiek sniegts ārpus SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonas, tad par sniegto pakalpojumu papildus tiek rēķināti nobrauktie kilometri (turp un atpakaļ) līdz šim tie bija EUR 0,62 (ar PVN), jaunā cena būs EUR 0,87 (ar PVN).

Asenizācijas pakalpojuma cenu pieaugums skaidrojams ar to, ka pagājuši gandrīz 3 gadi, kopš tika apstiprināta tagadējā asenizācijas pakalpojuma cena, kas ir spēkā no 2017. gada 1. jūlija. Trīs gadu  laikā ir pieaugušas vairākas izmaksu pozīcijas – degvielas izmaksas, elektrības izmaksas, kā arī citi faktori, kas ietekmē asenizācijas pakalpojuma cenu pieaugumu. Jāņem vērā, ka asenizācijas notekūdeņi ir neskaitāmas reizes koncentrētāki par tipiskiem sadzīves notekūdeņiem un to pārstrāde prasa attiecīgi vairāk elektroenerģijas, lielāki lieko dūņu likvidēšanas izdevumi un citi resursi, pieaug dabas resursu nodoklis par vidē novadītajām attīrītajos ūdeņos esošajām piesārņojošām vielām.

2020. gada 23. janvārī Sabiedrisko pakalpojuma Regulators apstiprināja jaunus ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifā ietverts arī notekūdeņu attīrīšanas tarifs, kas ir pieaudzis līdz 1,08 EUR par 1 m3 bez PVN.

Tā kā kopš 2019. gada 4. maija spēkā ir Talsu novada saistošie noteikumi Nr. 11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā“, ATGĀDINĀM, ka: visās teritorijās, uz kurām tiek attiecināti saistošie noteikumi  –

  • Iedzīvotājiem būs jāreģistrē nosēdbedres, vai asenizācijas bedres,
  • jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem (iespējams, jāpārbūvē)
  • regulāri jānodrošina to izvešana (minimāli 1 x gadā).

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”. SIA “Talsu ūdens” pieņem iedzīvotāju pieteikumus, veiks kontroli par reģistrā iekļautajiem objektiem, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk iesniegt pieteikumus SIA “Talsu ūdens” decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijai. Pieteikumu forma pieejama www.talsuudens.lv, sadaļā Veidlapas – iesniegums “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums”.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija obligāti jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim. Tāpat līdz šim datumam ir jānodrošina nosēdbedru un krājtvertņu atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Sīkāka informācija:

Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu

Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā

Ar cieņu,

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!