Jau kopš 2017. gada 1. aprīļa SIA “Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagasta Lubezerē, Lubes pagasta Anužos, kā arī Valdgales pagasta Pūņās un Cīruļos, un kopumā ir pārņēmusi 618 abonentus. Diemžēl daļa abonentu joprojām nav noslēguši līgumu ar SIA “Talsu ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Abonentiem, kuri vēl līdz šim nav noslēguši līgumu, aicinām būt atsaucīgiem un ierasties Talsos, Raiņa ielā 17, vai arī sazināties ar mums pa tālr.: 63222216, lai varētu rast kopīgu risinājumu līguma noslēgšanai.

Ja līdz 2017. gada 1. septembrim netiks noslēgts līgums, SIA “Talsu ūdens” pārtrauks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. pants “Pakalpojumu sniegšanas vispārīgie noteikumi” (1) Ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

Tāpat uzņēmums atgādina abonentiem savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Apkalpes zonā pārņemtajos pagastos un pilsētās abonentiem ir ievērojamas parādsaistības un uzņēmums jau vairākiem abonentiem ir pārtraucis ūdens piegādi, nenomaksāto parādu dēļ. SIA “Talsu ūdens” abonentiem piedāvā risinājumu, noslēgt vienošanos, atmaksājot parādu pa daļām noteiktos termiņos.

Informējam, ka ūdensapgādes pieslēgšana centralizētam ūdensapgādes tīklam pēc atslēguma, kas veikts, nepildot līguma saistības ir līdz 124,76 EUR (ar PVN). Ūdens piegādes atjaunošana notiek pēc pilnīgas saistību izpildes pret SIA “Talsu ūdens”.

Dalies ar šo ziņu!