LOGO

SIA “Talsu ūdens” augustā uzsāks būvdarbus Stendes pilsētā, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018.

2. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks”, par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, līguma summa EUR 1 389 946,64, bez PVN. Saskaņā ar būvnieka iesniegto kalendāro grafiku, pirmie darbi tiks uzsākti Liepu un Rožu ielā.

Par plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem Stendes iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi, detalizētāku  informāciju varēs iegūt SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv, vai zvanot pa tālruni 63222216. Satiksmes organizācijas un zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu (daļā), Saules un Talsu ielās.

Stendes pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo norādītajās ielās,  tiek aicināti ierasties SIA „Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsi, līdzi ņemot zemesgrāmatu un zemes robežu plānu, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu, pieslēgumu izbūvei.

SIA “Talsu ūdens” mudina iedzīvotājus savlaicīgi veikt sagatavošanās darbus pieslēgumu izbūvei – 2018. gadā tiks izbūvēti maģistrālie tīkli ar pieslēgumu vietām, savukārt pieslēgties maģistrālajiem tīkliem būs iespējams orientējoši sākot no 2019. gada jūnija.

Informācija par projektu:

          Projekts Nr.5.3.1.0/17/1/018 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” tiek īstenots SAM 5.3.1. ietvaros realizējamam kanalizācijas tīklu paplašināšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves projektam Stendes pilsētā. Projekta kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1 426 326,64 EUR veidojas sekojoši:

  1. Projektēšanas izmaksas 14 200,00 EUR
  2. Autoruzraudzības izmaksas 3 700,00 EUR
  3. Būvuzraudzības izmaksas 18 480,00 EUR
  4. Būvdarbu izmaksas 1 389 946,64 EUR.

 No projekta kopējā budžeta attiecināmās izmaksas ir 948 530,09 EUR, neattiecināmās izmaksas 477 796,55 EUR – ūdens tīklu izbūve un rekonstrukcija. Paredzamais Kohēzijas fonda atbalsts 73,71% no attiecināmajām izmaksām 699 168,50 EUR. Publiskais finansējums attiecināmajām un neattiecināmajām projekta izmaksām 727 158,14 EUR. Pamatojoties uz Talsu novada domes 28.06.2018 lēmumu Nr.242 publiskā finansējuma sadalījums ir 30% jeb 218 148 EUR SIA “Talsu ūdens” un 70% jeb 509 010,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!