Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai visā pasaulē. Tāpēc ikvienam ūdenssaimniecības nozares pārstāvim un interesentam ir būtiski sekot līdzi izmaiņām un pārmaiņām nozarē, jauninājumiem un iespējamajiem izaicinājumiem. It īpaši mūsdienu trauksmainajā ikdienā.

Lai informētu ūdenssaimniecības nozares pārstāvjus un citus interesentus par nozares aktualitātēm un labajām praksēm, kā arī sekmētu savstarpēju sadarbību problēmu risināšanā, 2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisināsies Baltijas valstu ūdenssaimniecību rīkotā konference “Baltic Water Works Conference 2023” (turpmāk tekstā – Konference). Šogad ikgadējās ūdenssaimniecību konferences dalībnieku skaits pārsniedzis 200, kas apliecina tās nepieciešamību un aktualitāti. Konferencē piedalīsies arī pārstāvji no SIA “Talsu ūdens”.

Konference plānota trīs daļās. Pirmajā daļā tiks apskatītas aktualitātes notekūdeņu dūņu pārvaldībā. Igaunijas Vides ministrija un Lietuvas Vides ministrija prezentēs savu praksi notekūdeņu dūņu pārvaldībā, savukārt Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sniegs ieskatu 2022. gadā izstrādātajā Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijā Latvijā. Otrajā Konferences daļā tiks apskatīti ar ūdenssaimniecības nepārtrauktības nodrošināšanu ārkārtas apstākļos saistītie jautājumi, kur Ukrainas ūdenssaimniecību asociācija stāstīs par savu pieredzi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā kara apstākļos. Papildus tiks apskatīta pašreizējā situācija un iespējas nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību Latvijā, Igaunijā un Polijā. Trešajā Konferences daļā klausītāji tiks iepazīstināti ar nozares jaunumiem, kas skar ūdenssaimniecības nozarei nepieciešamā darba spēka raksturojumu, Lietuvas dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas pārvaldības likuma aspektus, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumus augstākas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai.

Papildus visas dienas garumā Konferences apmeklētājiem būs iespēja iepazīt ar ūdenssaimniecības nozari saistīto uzņēmumu piedāvātos risinājumus īpašā Konferences partneru izstādē. Sagaidāma ekspozīcija no Konferences zelta partneriem – SIA Evopipes, SIA Alwark un KRÜGER-Veolia Water Technologies, sudraba partneriem – SIA AVK International, AS Kamstrup un OY JURO-CLEAN AB, kā arī bronzas partneriem – SnapTest.LV, Mativesi OÜ, Georg Fischer AB, SIA Envirotech, SIA Alfa Laval filialas, Lokaator OÜ, Trimble Solutions Oy, Innovative Water Systems OU, Bill.me LTD Latvijas filiāle, Wawatech Wastewater Technology, VTA Austria GmBH, NX Filtration, Waterson un Diehl metering.

Vairāk informācijas: Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu mājaslapā: https://www.lwwwwa.lv/bwwc-2023/

 

Dalies ar šo ziņu!