Informējam, ka ir veikta Birzmaļu ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija. Ūdensvada ūdens atbilst Dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Ūdeni var lietot uzturā ar to mazgāt seju un tīrīt zobus.

Ar cieņu,
SIA “TALSU ŪDENS”

 

Dalies ar šo ziņu!