Katram klientam, kas noslēdzis līgumu ar
SIA „Talsu ūdens”, līgumā noteiktajos
termiņos jāinformē pakalpojumu sniedzējs
par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.
Nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus
var arī, zvanot pa tālruni 63222216 vai
nosūtot uz e-pastu info@talsuudens.lv.
Pievienot vēl vienu rādījumu