Rojas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu pārņemšana – SIA «ROJAS DzKU» reorganizācija no 2024. gada 1. augusta

ROJAS PAGASTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PĀRŅEMŠANA – SIA «ROJAS DzKU» REORGANIZĀCIJA NO 2024. GADA 1. AUGUSTA

 • Talsu novada domes 2023.gada 24.februāra lēmums Nr. 84 «Par SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS», SIA «TALSU ŪDENS» un SIA «Rojas DzKU» reorganizācijas uzsākšanu» sadalot SIA “Rojas DzKU un ūdenssaimniecības funkciju nododot SIA “TALSU ŪDENS”; siltumapgādes un apsaimniekošanas funkciju – SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS»;
 • Talsu novada pašvaldības iecere, ka novada teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz viens pakalpojuma sniedzējs;
 • SIA «TALSU ŪDENS» uzsāks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Rojas pagastā no 2024. gada 1. augusta.

IEVĒRĪBAI: Ja klients dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – ūdenssaimniecības pakalpojumu turpmāk nodrošinās SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS vai cits apsaimniekotājs, savukārt, ja klients dzīvo privātmājā vai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir tiešie norēķini – ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “TALSU ŪDENS”.

Klientu apkalpošanu klātienē tiks nodrošināta:
Rojā – Selgas iela 8, Roja, Talsu nov.
Pirmdien: 8:00-18:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Otrdiena – ceturtdiena: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Piektdiena: 8:00-15:00 bez pusdienas pārtraukuma
Tālrunis – 63232236; E-pasts: info@talsuudens.lv

Talsos – Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov.
Katru darba dienu: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Tālrunis – 63222216; E-pasts: info@talsuudens.lv

Pārslēgt līgumu būs iespējams no 15.07.2024. (privātmāju īpašnieki un daudzdzīvokļu mājas ar tiešajiem norēķiniem):

 • SIA «TALSU ŪDENS» birojā
  Talsos – Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov.
  Katru darba dienu: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  Tālrunis – 63222216
 • Rojā – Selgas iela 8, Roja, Talsu nov.
  Trešdien: 9:00-17:00;
  Ceturtdien: 9:00-17:00.
  Tālrunis – 25778237
  E-pasts: laura.gulbe@talsuudens.lv

  Līdzi jāņem:
  Personu apliecinošs dokuments;
  Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  Nomas vai īres līgums;
  Pilnvaras kopija.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: info@talsuudens.lv

Skaitītāja rādījumu ziņošana:

Skaitītāju rādījumu ziņošana par jūlija mēnesī patērēto ūdeni, kā arī norēķināšanās par jūlijā saņemtajiem pakalpojumiem būs ar SIA «Rojas DzKU» kā līdz šim.

! Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanas periods jau par augusta mēneša ūdens patēriņu būs jāziņo sākot no 25. augusta līdz mēneša pēdējai dienai SIA «TALSU ŪDENS».

 Skaitītāju rādījumu ziņošanas veidi: Bill.me vai telefoniski: 63222216; E-pasts: info@talsuudens.lv

Informatīvs materiāls
Sapulce Rojā – prezentācija

SIA “TALSU ŪDENS”

Lasīt vairāk

Rojas pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Š.g. 9.jūlijā, plkst. 18:00, Rojas Kultūras centrā,
iedzīvotāji aicināti uz informatīvu tikšanos
ar SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” un SIA “TALSU ŪDENS” pārstāvjiem
par SIA “Rojas DzKU” reorganizāciju un turpmāko klientu apkalpošanas kārtību,
Rojas namu apsaimniekošanas un ūdensapgādes jautājumos.

SIA “TALSU ŪDENS”

Lasīt vairāk

SIA “Talsu ūdens” atkārtoti izsludina vakanci – Specializētā automobiļa vadītājs

Pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 8.1 pants, nosutām publicēšanai informāciju par amata vietas vakanci SIA “Talsu ūdens” – izsludina  vakanci – Specializētā automobiļa vadītājs, profesiju klasifikatora kods: 8332 08

Darba devējs: SIA “Talsu ūdens”, reģ.Nr. 49003000076; juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, tālrunis: 63222216, interneta vietnes adrese: www.talsuudens.lv

 Darbinieka darba vietas adrese: struktūrvienība Remonta bāze, Rīgas iela 14, a, Talsi

Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums  – nekavējoties. Darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vēlama vidējā vai vidējā specialā (tehniskā ) izglītība;
 • vēlama pieredze darbā ar specializēto(asenizācijas)  automobili – dažādu specializētu darbu veikšana), vēlama pieredze līdzvērtīgā darbā;
 • B, BE, C1, C1E, C, CE kategoriju vadītāja apliecība;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes un spējā strādāt komandā.

 Darba pienākumi:

 • veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanas pakalpojumus, saskaņā ar darba uzdevumiem;
 • ar specializēto autotransportu veikt kanalizācijas ārējo tīklu profilaktisko tīrīšanu un aizsērējumu likvidēšanu, avāriju novēršanas darbus pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklos saskaņā ar darba uzdevumiem;
 • veikt ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbus.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu – 7,20 EUR/h pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika izvērtējot darba rezultātus, tiek pārskatīta);
 • sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu (uzsākot pildīt darba pienākumus) un veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • automašīnu darba pienākumu izpildei;

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2024. gada 1. jūlijam SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2.stāvā darba dienās no 08:00 – 17:00, personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski uz info@talsuudens.lv ar norādi – Specializētā automobiļa vadītāja vakancei.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvēlēti nākamai atlases kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir SIA “Talsu ūdens”, Raiņa iela 17, Talsi

 

Lasīt vairāk

Pašvaldības atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Lai mudinātu iedzīvotājus savu nekustamo īpašumu pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un/ vai kanalizācijas sistēmai, ik gadu pašvaldība izsludina pieteikšanos šai aktivitātei, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’.
Noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

Ja nekustamajam īpašumam pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli, būvējot jaunbūves un pārbūvējot vai atjaunojot īpašumu – pieslēgšanās tiem ir obligāta.

Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs un kuram uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav nodokļu parāds.

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā pienākas pieslēguma izveidošanai centrālajai:

 • ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro;
 • kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

Savukārt maksimālais atbalsts 100% apmērā pienākas, ja pieteikuma iesniedzējs ir:

 • 1. vai 2. grupas invalīds;
 • pensionārs;
 • ģimene, kur ir bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
 • daudzbērnu vai audžuģimenes.

Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus finansē īpašnieks, pašvaldības atbalstu saņemot PĒC darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas.

Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. Iesniegumu var iesniegt pilsētu un pagastu pārvaldēs, pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, kā arī elektroniski sūtīt e-pastā: pasts@talsi.lv.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Infografika. Pašvaldības atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Lasīt vairāk

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci – Specializētā automobiļa vadītājs

SIA “Talsu ūdens” izsludina  vakanci – Specializētā automobiļa vadītājs, profesiju klasifikatora kods: 8332 08
Darba devējs: SIA “Talsu ūdens”, reģ.Nr. 49003000076; juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, tālrunis: 63222216, interneta vietnes adrese: www.talsuudens.lv
Darbinieka darba vietas adrese: struktūrvienība Remonta bāze, Rīgas iela 14, a, Talsi

Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums  – 2024. gada 1. jūlijs, darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vēlama vidējā vai vidējā specialā (tehniskā) izglītība;
 • vēlama pieredze darbā ar specializēto(asenizācijas)  automobili – dažādu specializētu darbu veikšana, vēlama pieredze līdzvērtīgā darbā;
 • B, BE, C1, C1E, C, CE kategoriju vadītāja apliecība;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes un spējā strādāt komandā.

 Darba pienākumi:

 • veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanas pakalpojumus, saskaņā ar darba uzdevumiem;
 • ar specializēto autotransportu veikt kanalizācijas ārējo tīklu profilaktisko tīrīšanu un aizsērējumu likvidēšanu, avāriju novēršanas darbus pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklos saskaņā ar darba uzdevumiem;
 • veikt ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbus.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu – 7,20 EUR/h pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika izvērtējot darba rezultātus, tiek pārskatīta);
 • sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu (uzsākot pildīt darba pienākumus) un veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • automašīnu darba pienākumu izpildei.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2024. gada 7. jūnijam SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2.stāvā, darba dienās no 08:00 – 17:00, personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski uz info@talsuudens.lv ar norādi – Specializētā automobiļa vadītāja vakancei.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvēlēti nākamai atlases kārtai.
Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir SIA “Talsu ūdens”, Raiņa iela 17, Talsi

 SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Par ūdensapgādes sistēmu profilaktiskajiem darbiem

Paziņojums
Informējam, ka sekojošās ūdensapgādes sistēmās veiksim profilaktiskos darbus, tādēļ ir iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi:
Cīruļi, Pūņas – 24.05.2024.
Dundaga, Dursupe, Jaundundaga, Ķūļciems – 27.05.2024.
Kāķīši, Lēdas, Strazde – 28.05.2024.
Jaunpagasts, Kalniņi, – 29.05.2024.

SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Mērsraga iedzīvotāju ievērībai!

Š.g. 22. maijā (uz vairākām dienām), sakarā ar dziļurbuma sūkņa bojājumu, ir traucēta ūdens padeve Mērsragā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni: 25778237
SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Dundagas iedzīvotāju ievērībai!

Papildināts – ūdens padeve atjaunota.
Šodien, 21. maijā, Dundagā ir notikusi ūdens avārija. Ir pārtraukta ūdens padeve. Darbinieki strādā, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atjaunota ūdens padeve.
SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk