Lūdzu, ievadiet adresi VAI līguma numuru*

Lūdzu, ievadiet e-pastu, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu*

Lūdzu, ievadiet kontakttālruni *

Skaitītāju rādījumu sadaļa

1. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

1. Skaitītāja rādījums

2. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

2. Skaitītāja rādījums

3. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

3. Skaitītāja rādījums

4. Skaitītāja rūpnīcas numurs (jāievada vismaz pēdējie 3 cipari)

4. Skaitītāja rādījums

Rādījumu iesniegšanas apstiprināšanai, lūdzu ievadīt apstiprinājuma kodu.

captcha

Ūdens skaitītāja rādījumus iespējams nodot no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam.