Informējam, ka ūdensapgādes sistēmā Abavas pagasta “Alejas”, no kuras piegādājam ūdeni “Alejām”, “Dzirām”, “Mālniekiem” un ”Smiltniekiem”, dzeramajā ūdenī esošais dzelzs un mangāna saturs pārsniedz LR Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktos rādītājus: kopējā dzelzs 0,2mg/l un mangāns 0,05mg/l. Pēdējos testēšanas pārskatos dzelzs saturs ir 1,59mg/l un 2,26mg/l un mangāns 0,075mg/l un 0,070mg/l.
Plānojam ne vēlāk, kā līdz 01.11.2023. pieslēgt šo sistēmu ūdensapgādes sistēmai “Gobiņas”, kur ir ūdens atdzelžošanas iekārta. Tur šie rādītāji nepārsniedz normatīvus.

Dalies ar šo ziņu!