SIA „Talsu ūdens” 2016. gadā ir paveicis daudz: atjaunots tehniskais nodrošinājums, sakārtota uzņēmuma darbinieku struktūra, pārņemta ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Laidzē un Pastendē. Tomēr pats būtiskākais – pēc vairākiem finansiālās krīzes gadiem ir panākts progress: uzņēmums gadu noslēdzis bez zaudējumiem. Turklāt pirmo reizi SIA „Talsu ūdens” apgrozījums ir pārkāpis miljons eiro slieksnim – 1 068 000 eiro. Par izdarīto un darāmo stāsta uzņēmuma valdes loceklis Igors Kude un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte.

I. Kude: – 2016. gadu noslēdzām bez zaudējumiem. Esam atjaunojuši uzņēmuma autoparku, tā samazinot izmaksas un palielinot uzņēmuma kapacitāti. Iegādājāmies pašizgāzēju ar iekrāvēju, kravas furgonu Stendes remontbrigādei, vieglo automašīnu abonentu kontrolieriem, kuri iepriekš brauca ar vienu transporta līdzekli, tā samazinot ikdienas darba efektivitāti, arī bāzes automašīnu asenizācijas transporta līdzeklim, jo iepriekšējā bija jau neremontējama. Iegādājāmies ģeneratoru, ko izmantot ūdens ieguves vietā “Daģi”.

Pakalpojumus tagad nodrošinām arī Laidzes pagastā un Pastendē Ģibuļu pagastā. Lai to izdarītu, ir ieguldīts ļoti liels darba apjoms. Tā bija ļoti laba pieredze, tagad zināsim, kam jāpievērš lielāka vērība, pārņemot pakalpojumu nodrošināšanu citās pārvaldēs. Turpināsim ar Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Īves un Lubes pagasta teritorijas pārņemšanu.

Kopumā esam uzstādījuši 50 attālinātās nolasīšanas sistēmas skaitītājus, tā atjaunojot savulaik par projekta “Komunālās saimniecības sistēmas modeļa izveide Kurzemes reģionā” finansējumu ierīkoto sistēmu, kas pēc tam tikusi demontēta. Uzstādot šo aprīkojumu, atjaunosim projekta ieguvumus.

Pastendes attīrīšanas iekārtās esam ieguldījuši ļoti lielu darbu, kā arī finansējumu pamatlīdzekļu atjaunošanā – 53 700 eiro apmērā. Šādi uzlabojumi nebija veikti gadiem, un to ir nepieciešams vēl. Izvērtējot pašreizējo situāciju, secinājām, ka apjoma ziņā līdzvērtīgas investīcijas nepieciešamas arī ūdens ieguves vietā “Daģi” dzeramā ūdens urbuma sakārtošanā. Pieaugot darbu apjomam, noteikti palielināsim remontbrigādes darbinieku skaitu.

S. Zemīte: – Liels finansiālais un darbaspēka ieguldījums veikts grāmatvedības jomas sakārtošanā un uzlabošanā. Pārskatījām visu grāmatvedības metodiku, mainījām uzņēmuma struktūru. Izvērtējām katra darbinieka pienākumus un pārdalījām atbildības jomas. Likvidējām abonentu nodaļu, pārvirzot darbinieku pakļautību administratīvajā un finanšu sektorā. Pārskatot atbildības, pārdalot darba pienākumus, izvērtējām katra prasmes un izglītību. Esam izstrādājuši arī darbinieku novērtēšanas noteikumus. Paveiktais palīdzēs gūt lielāku atdevi no darbiniekiem, lai uzņēmums varētu apkalpot lielāku abonentu skaitu, kas, kopš pārņemšanas procesa, ir pieaudzis.

Veikti būtiski uzlabojumi arī grāmatvedības programmā par aptuveni 2000 eiro, kas atvieglo uzskaites darbinieku darbu un reizē arī paaugstina to kapacitāti. Arī pēc Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, Īves un Lubes pagasta teritoriju pārņemšanas neplānojam palielināt administrācijas darbinieku skaitu.

Pozitīvu devumu uzņēmuma naudas apritē dos gan paredzētā e-rēķinu ieviešana sadarbībā ar “Swedbank” un SEB banku, gan arī norēķināšanās iespēja no 1. marta lielveikalā “Maxima”.

Šobrīd ar īpašu rūpību pieeju uzņēmuma inventarizācijai, esam uzsākuši uzņēmuma īpašumu lietu sakārtošanu. Veicam arī inženiertīklu inventarizāciju, shēmu un līgumu pārskatīšanu, kur lielu ieguldījumu dod mūsu projektēšanas inženieris.

I. Kude: – Tas, kas agrāk tika darīts formāli, tagad tiek skrupulozi pārbaudīts.

S. Zemīte: – Esam inventarizējuši abonentu līgumus, lai saprastu, kuri ir jāpārslēdz un kuros ir kādas nepilnības. Inventarizācijas rezultātā esam konstatējuši problemātiskos jautājumus, kas mums mērķtiecīgi jārisina, lai uzlabotu uzņēmuma iekšējo kontroles sistēmu kopumā. Šī gada finanšu revīzijai mainījām zvērināto revidenti.

I. Kude: – Ļoti daudz darba, spēka un laika prasa iepriekšējo projektu realizēšanas nebūšanas. Tas attiecas gan uz projektu „Komunālās saimniecības sistēmas modeļa izveide Kurzemes reģionā”, gan uz Stendes ūdenssaimniecības projektu.

Nemitīgi mēģinām kādam ko skaidrot, veicam dažādus pārrēķinus un kalkulācijas, veicam dažādas sarakstes, lai šādā veidā mazinātu iepriekšējo neizdarību un paviršību sekas.

S. Zemīte: – Šajos projektos noteikti būs kādi zaudējumi, ko uzņēmumam vajadzēs segt un kas, protams, ietekmēs gada finanšu rezultātus.

– Vai uzņēmuma apkalpes zonas paplašināšana ietekmēs ūdenssaimniecības un kanalizācijas tarifu?

I. Kude: – Viennozīmīgi nē. Kamēr netiks pilnībā pabeigts pārņemšanas process, tikmēr tarifs netiks pārskatīts.

S. Zemīte: – Šajā jautājumā konsultējāmies ar Sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisiju. Normatīvie akti noteic, ka tarifs jāpārskata, ja vairāk nekā par 10% mainās ūdenspakalpojumu apjoma rādītāji vai tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, bet, kamēr visa novada ūdenssaimniecību pārņemšana nebūs noslēgusies, tikmēr tarifs pārskatīts netiks. Tas tādēļ, ka nav precīzu bāzes datu, uz kā pamata veikt aprēķinus, jo situācija nemitīgi mainās. Šobrīd jebkuras izmaksas, ko palielinām vai samazinām, tiek izvērtētas un salīdzinātas ar iepriekš apstiprinātā tarifa izmaksu apmēru.

– Kādas prioritātes esat noteikuši šim gadam?

I. Kude: – Mērķtiecīga attālinātās nolasīšanas sistēmas attīstīšana un ūdens zudumu samazināšana. Neesam arī atmetuši cerības par hidrodinamiskās mašīnas iegādi, kas uzņēmumam ir ļoti aktuāla.

S. Zemīte: – Sadarbojoties ar SIA „Talsu ūdens” tehnisko daļu, esam plānojuši sagatavot šo zudumu samazināšanas plānu.

I. Kude: – Šogad būs jāpieņem dažādi saistošie noteikumi. Esam iesnieguši Talsu novada domē izskatīšanai noteikumus „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Talsu novadā”, esam iesnieguši arī iespējamo redakciju noteikumiem „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

S. Zemīte: – Noteikti vēlamies sakārtot nelegālo pieslēgumu jautājumu.

I. Kude: – Svarīga ir jaunu pieslēgumu veicināšana. Līdz 2020. gadam jābūt pieslēgušies visiem, kam šobrīd jau ir nodrošināta šāda iespēja. Šī gada plānā esam iekļāvuši arī asenizācijas pakalpojumu izmaksu pārskatīšanu.

S. Zemīte: – Tas noteikti paredzēs asenizācijas pakalpojuma cenas pieaugumu. Paredzam šādas izmaiņas jau no 1. marta. Ļoti liels darbs ieguldīts arī parādu par pakalpojumiem apjoma samazināšanai. Darbs ar nemaksātājiem, ūdens atslēgšanas, vienošanās slēgšanas – tās ir ļoti mērķtiecīgas darbības. Debitoru saistības samazinājušās par aptuveni 20%. Vēlos šo sistēmu izveidot stingru un sakārtotu.

I. Kude: – Šajā gadā pirmo reizi SIA „Talsu ūdens” apgrozījums ir pārkāpis miljons eiro slieksnim – 1 068 000 eiro.

S. Zemīte: – Katrā ziņā arī šī gada budžets plānots ar pozitīvu rezultātu. Jābūt sakārtotiem daudziem priekšnoteikumiem, lai uzņēmums varētu sekmīgi strādāt. Vienlīdz svarīga ir atbilstoša debitoru kontrole, darbinieku kapacitāte un izlietojamo finanšu līdzekļu izvērtējums.

Dalies ar šo ziņu!