SIA “Talsu ūdens”, turpinot nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novada teritorijā, no 2019. gada 1. janvāra sniegs ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Ģibuļu pagasta Spāres ciemā.

Ģibuļu pagastā ūdenssaimniecības funkcijas pārņemšana tika uzsākta jau 2015. gadā, bet Spāres ciemā tika atlikta līdz brīdim, kad Talsu novada pašvaldība kopīgi ar SIA “Talsu ūdens” risināja jautājumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi.

Norēķināšanās par decembrī saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs ar Ģibuļu pagasta pārvaldi.

Savukārt no 25. janvāra līdz 1. februārim, kad sāksies jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods, katru mēnesi dati būs jāziņo SIA “Talsu ūdens”, izmantojot jauno norēķinu platformu Bill.me (sīkāka informācija tiks nosūtīta uz abonentu e-pasta adresēm, informāciju par Bill.me var iegūt www.talsuudens.lv).

Informējam Ģibuļu pagasta Spāres ciema iedzīvotājus, ka 2019. gada 9. janvārī un 16. janvārī, no plkst. 13:00 – 18:00, Spāres muižā būs iespējams pārslēgt līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu ar SIA “Talsu ūdens”.

Pārslēdzot līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (zemesgrāmata).

Piedāvājam arī variantu, ka līgumus var pārslēgt jau sākot no janvāra, SIA „Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00.

Ūdensapgāde par 1m3 EUR 0,93 (bez PVN), tas ir, EUR 1,1253 (ar PVN). Kanalizācija par 1m3 EUR 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, EUR 1,415 (ar PVN). Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju EUR 2,54 (ar PVN).

SIA “Talsu ūdens” aicina daudzdzīvokļu īpašniekus kopsapulcēs līdz 1. februārim lemt par turpmāko norēķinu kārtību. Tiešais maksājumu princips nosaka klientu norēķināšanos tieši ar pakalpojuma sniedzēju, bet par to piemēro administrēšanas maksu 2,00 Eiro bez PVN. Norēķinoties pēc ievadskaitītāja, nozīmē deleģēt mājas vecāko vai citu atbildīgu pārstāvi, kas dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumā veic norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc ievadskaitītāja un viena kopīga rēķina par visu mājas patēriņu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, pa tālruni: 63222216.

Dalies ar šo ziņu!