Jaunie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas vairākās Talsu pilsētas ielās izbūvēti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”, sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem iespēju pieslēgt īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA “Talsu ūdens” aicina šo iespēju izmantot.
Iedzīvotāji, kas neizmanto pilsētas centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu, pārsvarā ūdeni iegūst no savā īpašumā esošajām akām, kas ne vienmēr izbūvētas pareizi, un notekūdeņus izvada pašizveidotās tvertnēs vai akās. Nereti tās nav hermētiskas un daļa notekūdeņu var nonākt gruntī. Ir gadījumi, kad notekūdeņi arī apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai gruntī. Šāda ūdenssaimniecības īstenošana nepaliek bez sekām – iedzīvotāji bieži vien neaizdomājas, ka, notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, ir liela iespēja, ka piesārņojums nonāk arī tajā. Pieslēdzoties centrālajai sistēmai, par šīm problēmām nav jāuztraucas – nav vairs jāizmanto asenizācijas pakalpojumi, notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, bet dzeramais ūdens iegūts no pazemes urbumiem, attīrīts atdzelzošanas stacijā un tiek regulāri pārbaudīts.
Lai pieslēgtos centrālajiem kanalizācijas tīkliem, privātmāju īpašniekiem jāierodas SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentu (Zemesgrāmatu), īpašuma robežplānu un personu apliecinošu dokumentu. Tāpat jāaizpilda arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums, kas atrodams www.talsuudens.lv sadaļā „Veidlapas” (atrodama zem sadaļas „Pakalpojumi”).
Pēdējie ūdenssaimniecības projekta būvdarbi Talsos tika pabeigti novembrī Pļavu ielā, posmā no 9. maija līdz Kļavu ielai, kur izbūvēts 250 metru ūdensapgādes un 178 metru kanalizācijas tīklu. Pavisam kopumā ūdenssaimniecības projektā izbūvēti 3690,9 metri ūdensapgādes un 4036,1 metri kanalizācijas tīklu 20 pilsētas ielās – Sarmas, Nogāzes, V. Ruģēna, Tiguļu, Linduļa, Kļavu, Fabrikas, Smilgu, Aizvēja, Krievraga, Stabu, Pļavu, Avotu, Zaļā, Zelmeņu, 1. maija, Līkā, Skolas, Gravas, J. Grota ielā.
Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIAVARAM/007 finansēja Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Dalies ar šo ziņu!