29.02.2024.

PLĀNOTĀ APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE TALSU NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU PĀRBŪVEI”, ID. Nr. TU 2024/05.
Iepirkuma dokumenti:
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiemTU_2024_05
Informācija un kvalifikācijas prasībasTU_2024_05

Priekšlikumi, viedokļi iesniedzami līdz 2024. gada 15. marta, plkst. 12:00, info@talsuudens.lv

04.10.2023.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ, par iepirkumu SIA “Talsu ūdens” centralizētā ūdensvada un kanalizācijas posma izbūve Centra aleja 20, Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads, Id. Nr. TU 2023/11

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2023/11

11.10.2023., līdz plkst.: 14:00, SIA “Talsu ūdens” birojā, info@talsuudens.lv Par iepirkumu SIA “Talsu ūdens” centralizētā ūdensvada un kanalizācijas posma izbūve Centra aleja 20, Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads, Id. Nr. TU 2023/11 Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
63222216,

Nolikums, Pielikumi

01.06.2023.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ  SIA “Talsu ūdens” centralizētās kanalizācijas posma izbūve no Rīgas ielas 13, Sabile, Id. Nr. TU 2023/06

ID numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2023/6

14.06.2023. līdz plkst.: 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā, info@talsuudens.lv SIA “Talsu ūdens” centralizētās kanalizācijas posma izbūve no Rīgas ielas 13, Sabile, Id. Nr. TU 2023/06 Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
63222216,

Nolikums, Pielikumi

 

12.04.2023.

SIA “TALSU ŪDENS” REZULTĀTU PAZIŅOJUMS
Cenu aptaujā  “SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā”, NR. TU 2023/04

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets

Lēmuma pieņemšana

TU2023/04

29.03.2023.līdz plkst: 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā

“SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā”
Id. Nr. Tu 2023/04

Lēmums par rezultātiem pieņemts 2023.gada 6.aprīlī

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Volteco”

 

22.03.2023.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ “SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā”, ID NR. TU 2023/04

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2023/04 29.03.2023. līdz plkst. 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā, info@talsuudens.lv SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā”, Id. Nr. Tu 2023/04 Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216 Nolikums, Pielikumi

 

15.08.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ  “Par tiesībām veikt gada pārskata finanšu revīziju SIA ,,Talsu ūdens”, identifikācijas Nr. TU 2022/21

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums

TU2022/21

22.08.2022., plkst. 10:00 Par tiesībām veikt gada pārskata finanšu revīziju SIA ,,Talsu ūdens” Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

———————————-

21.06.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ Datu aizsardzības specialista pakalpojumi SIA “Talsu ūdens”, Identifikācijas Nr. TU 2022/18

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 Iepirkuma priekšmets

Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2022/18

05.07.2022., plkst. 10:00

Datu aizsardzības specialista pakalpojumi SIA “Talsu ūdens”

Identifikācijas Nr. TU 2022/18

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,

63222216,

info@talsuudens.lv

Pielikums

———————————-

21.06.2022.SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ Būvuzraudzība Saules paneļu sistēmas uzstādīšanai  SIA “Talsu ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un ūdens atdzelžošanas stacijā pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai (ATKĀRTOTS), identifikācijas Nr. TU 2022/17/ERAF

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2022/17/ERAF

12.07.2022., plkst. 10:00

Būvuzraudzība Saules paneļu sistēmas uzstādīšanai  SIA “Talsu ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un ūdens atdzelžošanas stacijā pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,

63222216,

info@talsuudens.lv

Nolikums,

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

———————————-

10.06.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ „Par degvielas iegādi SIA “TALSU ŪDENS” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm, ID Nr. TU 2022/20

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2022/20

01.07.2022. līdz plkst. 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā, pa  pastu vai elektroniski

Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,
info@talsuudens.lv
Nolikums,
Pielikumi

———————————-

06.05.2022.

TU 2022/12 – Pieņemts Lēmums – noslēgts līgums ar UAB “HIDORA”

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ „Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens” (atkārtots) ar identifikācijas Nr. TU 2022/12.

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas
Datums
 Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2022/12 27.05.2022.plkst. 10:00 „Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens” Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
63222216,
info@talsuudens.lv
Nolikums,
Pielikums

———————————-

19.04.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE TALSU NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU (TALSU NAI) REKONSTRUKCIJAI, I KĀRTA

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2022/11 11.05.2022., plkst. 10:00 Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI) rekonstrukcijai, I kārta

https://pvs.iub.gov.lv/show/691843

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
63222216,
info@talsuudens.lv
Nolikums

———————————-

14.04.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” REZULTĀTU PAZIŅOJUMS
„Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens” ar identifikācijas Nr. TU 2022/03.

ID
numurs

 Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas datums

Rezultāts

TU2022/03

„Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens”
https://pvs.iub.gov.lv/show/684917
2022. gada 11. aprīlī Pārtraukt iepirkumu

———————————-

27.01.2022.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ
„Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens” ar identifikācijas Nr. TU 2022/03.

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU2022/03 03.03.2022., līdz plkst. 10:00

„Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens”
https://pvs.iub.gov.lv/show/684917

 

 

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
63222216,
info@talsuudens.lv

Nolikums, Pielikumi

———————————-

06.09.2021.

SIA “TALSU ŪDENS” REZULTĀTU PAZIŅOJUMS
Cenu aptaujā  “SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā” NR. TU 2021/09

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 Iepirkuma priekšmets

Lēmuma pieņemšana

TU2021/09 02.09.2021.līdz plkst: 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā “SIA “Talsu ūdens” kanalizācijas sūkņu staciju apkopes darbi Talsu novadā”, 

Id. Nr. Tu 2021/09

Lēmums par rezultātiem pieņemts 2021. gada 2.septembrī

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Volteco”

———————————-

 

02.08.2021.

SIA “TALSU ŪDENS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ ELEKTROAPGĀDES SHĒMAS PĀRBŪVE DĪZEĻĢENERATORA PIESLĒGŠANAI DAĢU IELA 3, TALSOS UN KASPARU IELĀ 7, STENDĒ”, NR. TU 2021/08

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU 2021/08 09.08.2021.   līdz plkst. 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā Elektroapgādes shēmas pārbūve dīzeļģeneratora pieslēgšanai Daģu iela 3, Talsos un Kasparu ielā 7, Stendē”, Id. Nr. TU 2021/08   Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa 63222216,

info@talsuudens.lv

Nolikums, Pielikumi

Papildus informācija 1.

2.

__________________________________

18.06.2021.

SIA “TALSU ŪDENS” CENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REMONTS (ATJAUNOŠANA) EZERU IELĀ, TALSI, NR. TU 2021/07 /, rezultātu paziņojums

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Rezultāts
TU2021/07 09.06.2021.līdz plkst. 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā Centralizēto kanalizācijas tīklu remonts (atjaunošana) Ezeru ielā, Talsi Lēmums pieņemts 2021.gada 17.jūnijā. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Talsu spriegums”

__________________________________

18.06.2021.

„Par degvielas iegādi SIA “TALSU ŪDENS” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm ID Nr. TU 2021/06, rezultātu paziņojums

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Rezultāts
TU2021/06 31.05.2021. līdz plkst. 10:00, SIA “Talsu ūdens” birojā „Par degvielas iegādi SIA “TALSU ŪDENS” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm Lēmums pieņemts 2021.gada 14.jūnijā. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Kurzemes sēklas”

__________________________________

28.05.2021.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā “SIA “Talsu ūdens” centralizēto kanalizācijas tīklu remonts (atjaunošana) Ezeru ielā, Talsi”, nolikums ID Nr. TU 2021/07.

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2021/07 09.06.2021. līdz plkst. 10:00, SIA ”Talsu ūdens” birojā Par “SIA “Talsu ūdens” centralizēto kanalizācijas tīklu remonts (atjaunošana) Ezeru ielā, Talsi”

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,

 info@talsuudens.lv

NolikumsPielikums

____________________________________

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā “Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm, nolikums ID Nr. TU 2021/06.

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2021/06 31.05.2021. līdz plkst. 10:00, SIA ”Talsu ūdens” birojā Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,

 info@talsuudens.lv

Nolikums Pielikumi

____________________________________

28.08.2020.

CENU APTAUJAS REZULTĀTI

Par asenizācijas mašīnas  iegādi SIA “TALSU ŪDENS” vajadzībām ID Nr. TU 2020/3

ID
numurs
Lēmuma pieņemšanas datums  Iepirkuma priekšmets Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

TU2020/3

27.08.2020. Par asenizācijas mašīnas iegādi  SIA “TALSU ŪDENS” vajadzībām SIA “IKF POLITEHNIKA”Reģ. Nr.4003257501

____________________________________

13.08.2020.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā „Par asenizācijas mašīnas  iegādi SIA “Talsu ūdens” vajadzībām ID Nr. TU 2020/3

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums

TU 2020/3

20.08.2020.,    līdz plkst. 11:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi

„Par asenizācijas mašīnas iegādi  SIA “Talsu ūdens” vajadzībām

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,

 info@talsuudens.lv

Nolikums

_____________________________________

17.02.2020.

Uzaicinām piedalīties cenu aptaujā “Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm”,  ID Nr. TU 2020/2

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 Iepirkuma priekšmets

Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums

TU 2020/2

26.02.2020.,    līdz plkst. 10:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi

Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216,

 info@talsuudens.lv

Nolikums

Pielikumi

_____________________________________

19.02.2019.

“Par degvielas iegādi SIA “TALSU ŪDENS” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm ID Nr. TU 2019/1 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

 

ID
numurs
Pieņemtais lēmums
TU2019/1 Piešķirt līguma slēgšanas tiesībasSIA “Kurzemes sēklas”Reģ. Nr. 40003103279

_________________________________________

29.01.2019.

Uzaicinām piedalīties cenu aptaujā “Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm”,  ID Nr. TU 2019/1

ID
numurs

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 Iepirkuma priekšmets

Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts

Pielikums
TU2019/1

11.02.2019.,    līdz plkst. 11:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi

Par degvielas iegādi SIA “Talsu ūdens” transportlīdzekļiem un ar degvielu darbināmām ierīcēm

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa, 63222216, info@talsuudens.lv

Nolikums

Pielikumi

_________________________________________

15.08.2018.

Uzaicinām piedalīties cenu aptaujā “Par elektroenerģijas piegādi SIA “Talsu ūdens””, TU 2018/14

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2018/14 23.08.2018.,    līdz plkst. 17:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi Par elektroenerģijas piegādi SIA “Talsu ūdens” Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

_________________________________________

22.05.2018.

LOGO

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens’”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums  Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums – “Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, identifikācijas Nr. TU 2018/04

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

Iepirkuma procedūra:

SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA “OSTAS CELTNIEKS”, reģistrācijas Nr. 41203004237

Piedāvātā līguma cena: 1 389 946,64  bez PVN.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2018. gada 16. maijs

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_______________________________________________________________________________________________

11.05.0218.

LOGO

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

 Investīciju projekta nosaukums  Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2018/08);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

Iepirkuma procedūra:

SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA “GEO CONSULTANTS”, reģistrācijas Nr. 4003340949

Piedāvātā līguma cena: 18 480,00 bez PVN.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2018. gada 10. maijs

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_______________________________________________________________________________________________

09.04.2018.

LOGO

Paziņojums par atkārtotu iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2018/08);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

Iepirkuma procedūra:

SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ birojā, 2.stāvā, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA ‘’Talsu ūdens’’ mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Izsludināts – 2018. gada 9. aprīlī.

Iepirkuma nolikums

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 30. aprīlis, līdz plkst. 10.00

Ņemot vērā pārcelto darba dienu, iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2. maijs, plkst. 10:00

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

__________________________________________________

09.04.2018.

LOGO

Paziņojums par iepirkuma procedūru

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM!

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9. punktu, SIA “TALSU ŪDENS” informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma procedūras Nolikumā „Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Identifikācijas Nr. TU 2018/04 un tehniskajā dokumentācijā.

Grozījumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 6. aprīlim un informācija nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz

2018. gada 25. aprīlim, plkst. 11:00

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2018/04)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

Iepirkuma procedūra:

SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA “Talsu ūdens” birojā, 2.stāvā, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Izsludināts – 2018. gada 28. februārī

Nolikums konsolidēts

Tehniskā specifikācija

Līguma projekts aktuālā redakcija

Tāmes

Sākotnējā redakcija

Tehniskais projekts

Skaidrojumi

_________________________________________________________________

06.04.2018.

LOGO

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU!

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

 Investīciju projekta nosaukums  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2018/03).

 Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls:

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 7.3.punktu.

Iepirkumu procedūrā iesniegts tikai viens pretendenta piedāvājums, kurš tiek noraidīts, jo piedāvājuma dokumentos norādīti atšķirīga piedāvātā līguma cena.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_________________________________

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018

Iepirkuma procedūras nosaukums – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018, Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2018/03)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

Iepirkuma procedūra:

SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA “Talsu ūdens” birojā, 2.stāvā, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Izsludināts – 2018. gada 28. februārī.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Iepirkuma Nolikums

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. aprīlis, līdz plkst. 10.00

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

_______________________________________________________________

29.03.2018.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā  “Automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām””, TU 2018/07

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2018/07 18.04.2018.,    līdz plkst. 12:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

___________________________________________________

17.10.2017.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā  “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Talsu ūdens” vajadzībām””, TU 2017/09

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/09 31.10.2017.,    līdz plkst. 10:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” id.Nr. TU2017/09 Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

 

09.08.2017.

SIA “Talsu ūdens” uzaicina piedalīties cenu aptaujā  “Automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām””, TU 2017/05

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/05 21.08.2017.,    līdz plkst. 12:00 SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv Nolikums

Informācijai!

KASKO: Darbības teritorija Latvija.

Pilnīgai bojāejai – 5%, Zādzība – 5%,

Jebkuram citam gadījumam 0 (140) – 

Pirmajam gadījumam 0 EUR, katram nākošam 140 EUR.

______________________________________________________________________

04.08.2017.

SIA “TALSU ŪDENS” PĀRTRAUC CENU APTAUJU

ID
numurs
Piedāvājuma iesniegšanas datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2017/04 15.08.2017.,    līdz plkst. 12:00,          SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi automašīnas operatīvā noma SIA “Talsu ūdens” vajadzībām Kristīne Riekstiņa-  Sniedziņa,  63222216,  info@talsuudens.lv PĀRTRAUKTS

__________________________________________________________ 

es

14.04.2017.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

  Finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā)  SIA “Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums  “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta”

Iepirkuma procedūras nosaukums – Būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūvei Stendes pilsētā, Projektā “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta”

Iepirkuma identifikācijas Nr. (ID Nr. TU/2017/02)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūvei saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Stendes pilsētā, Talsu novadā.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA “Talsu ūdens” birojā, 2.stāvā, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 2.maijs līdz plkst.10.00

Projekts “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” tiks iesniegts programmas – “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu atlases ietvaros.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu) 11.punktu un MK noteikumu 2.pielikumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās atlases kārtas projektu saraksts” (turpmāk – MK noteikumu 2.pielikums) noteikto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – sadarbības iestāde) ir uzaicinājusi SIA “Talsu ūdens” sagatavot un iesniegt Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) projekta iesniegumu.

Nolikums

Nolikums_1.versija

Līgums

Lēmums

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

_______________________________________________

ID
numurs
Datums  Iepirkuma priekšmets Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Pielikums
TU2016/1 18.05.2016. Hidrodinamiskās automašīnas piegāde un garantijas apkalpošana Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,  63222216, info@talsuudens.lv. Nolikums

531

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums – ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ 3DP/3/5/1/1/0/13/IPIA/VARAM/007

Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Pļavu ielā (posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai), id.Nr. TU 2015/06

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Pļavu ielā, Talsos – posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai. Minētie darbi ir kā papildus darbi Projektā ietaupītā finansējuma apgūšanai.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanaLīguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Būvenergo A”, reģ.Nr. 43603014154.

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

531

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ 3DP/3/5/1/1/0/13/IPIA/VARAM/007

Iepirkuma procedūras nosaukums – Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Pļavu ielā (posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai), id.Nr. TU 2015/06

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Pļavu ielā, Talsos – posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai. Minētie darbi ir kā papildus darbi Projektā ietaupītā finansējuma apgūšanai.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA ‘’Talsu ūdens’’ mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 3.septembris līdz plkst.11.00

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens’’.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Būvdarbu iepirkuma nolikums

Vispārīgā daļa

Ekonomikas daļa

Inženierrisinājumu daļa

Jautājumu un atbilžu apkopojums