Domājot par ūdens zudumu samazināšanu Zvirgzdos, SIA “Talsu ūdens”, piesaistot Talsu novada pašvaldības finansējumu 66 000 eiro apmērā, izbūvējis jaunu ūdensvadu. Šobrīd ūdens zudumus izdevies samazināt no 70 līdz 20 procentu apmēram.

Ūdensapgādes sistēma, pastāstīja SIA ,”Talsu ūdens” ūdenssaimniecības galvenais speciālists Uldis Vērdiņš, Zvirgzdos ir izbūvēta 1963. gadā Padomju armijas karaspēka daļas vajadzībām. Viņš atklāja, ka lielākā daļa tīklu bija no tērauda, kas rūsējis, un tādējādi radušās ūdens noplūdes.

“Zvirgzdos ūdens zudumi mēdza sasniegt pat 70% no piegādātā ūdens daudzuma, tādēļ SIA “Talsu ūdens” meklēja iemeslu šai problēmai. Konstatējām, ka šajā vietā ir liels grants slānis, tādēļ ūdens, plīstot caurulēm, neparādījās uz zemes virskārtas, bet gan iesūcās gruntī. Ar Talsu novada pašvaldības palīdzību atradām nepieciešamo finansējumu aptuveni 66 000 eiro apmērā, lai izbūvētu jaunu ūdensvadu Zvirgzdos. Zvirgzdu ūdensapgādes sistēmu likvidējām, pieslēdzām jaunu cauruļvadu no Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas un izbūvējām vairāk nekā kilometru garu ūdensvadu. Tam ir pieslēgtas piecas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī uzņēmumi un neliela daļa no Paugurciema dzīvojamajām mājām. Pieslēguma vietā tika izbūvēta ūdensskaitītāju aka, lai noteiktu precīzu ūdens patēriņu šim objektam. Iepriekš diennaktī šajā objektā tika patērēti 64 kubikmetri ūdens, bet tagad – līdz 24 kubikmetriem. Ūdens patēriņa samazinājums ir liels, un ūdens zudums šobrīd ir mazāks kā 20% apmērā,” teica U. Vērdiņš.

Zvirgzdu iedzīvotāji šobrīd ir pasargāti no ūdens spiediena starpībām, kas iepriekš bija bieži novērotas. Objekts tagad ir pieslēgts Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēmai, un spiediens ir vienmērīgs. Visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām tika ierīkoti ūdens skaitītāji. Piecām mājām, kur nebija pagrabu, īpašumu robežās izbūvētas skaitītājakas, un tagad katrai mājai tiek nolasīti precīzi ūdensskaitītāju mērījumi.

Skatieties arī Talsu TV sižetā: http://www.talsutv.lv/video_type/zvirgzdos-rekonstrueta-udensapgades-sistema/

Dalies ar šo ziņu!