SIA “Talsu ūdens” informē, ka gaidāmas izmaiņas māju “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” iedzīvotāju ikdienā.
Līdz šim daudzdzīvokļu mājām “Zvirgzdi 3” un “Zvirgzdi 5” Laidzes pagastā nebija uzstādīts mājas ūdens ievada skaitītājs, kas ļautu reģistrēt ūdens skaitītāju rādījumu patēriņu visai mājai. Iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinājās ar SIA “Talsu ūdens”. Patlaban ir rasts risinājums un uzstādīti ievadskaitītāji. Tā kā šīs mājas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Talsu ūdens” ir informējis iedzīvotājus, ka turpmāk par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs jānorēķinās ar apsaimniekotāju. Tas nozīmē, ka ūdens patēriņa rādījumus jau par janvāri cilvēkiem būs jāziņo SIA “Talsu namsaimnieks”.

Rādījumus iespējams ziņot datu apmaiņas portālā http://www.ipasniekiem.lv; zvanot pa tālruni 63232154; sūtot īsziņu uz numuru 29321945 (norādot adresi vai personīgā konta numuru); e – pastā info@talsunamsaimnieks.lv; ierodoties personīgi uzņēmuma birojā Ezeru laukumā 2, Talsos; atstājot ūdens skaitītāju rādījumu pasaknīti šim nolūkam paredzētajās pasta kastītēs vai pagastu pārvaldēs.

Dalies ar šo ziņu!