No 2017. gada 1. decembri SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus Īves pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu.

Īves pagastā ar š. g. 1. decembri tiks piemērots SIA “Talsu ūdens” vienotais ūdenssaimniecības tarifs  – par ūdensapgādi ir 0,93 EUR (bez PVN), tas ir, 1,1253 EUR (ar PVN) par kubikmetru, bet par kanalizāciju 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, 1,415 EUR (ar PVN) par kubikmetru. Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju 2,54 (ar PVN).

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

Būtiskas izmaiņas skars tos Īves pagasta iedzīvotājus, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde, jo tuvākajā laikā SIA “Talsu ūdens” informēs par plānotajām aktivitātēm – abonentu apsekošanu, ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu pārslēgšanu un citiem būtiskiem jautājumiem.

Par plānotajiem līguma slēgšanas datumiem un laikiem informēsim iedzīvotājus atsevišķi. Pārslēdzot līgumu, līdzi būs jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).

Kā arī par turpmāko ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanu abonentus informēsim atsevišķi.

Kontaktinformācija:

SIA “Talsu ūdens”

Tālrunis: 63222216

E-pasts: info@talsuudens.lv

Mājas lapa: www.talsuudens.lv

Dalies ar šo ziņu!