Š.g. 9. oktobrī, Talsu Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēni, apmeklēja SIA “Talsu ūdens” ūdens atdzelžošanas staciju – ūdensgūtni “Daģi”, Talsos.

IMG-20191009-WA0002

SIA “Talsu ūdens” darbinieki jauniešiem stāstīja par dzeramā ūdens ieguves procesu,  jo ūdensgūtne “Daģi” ir galvenais avots, kas nodrošina stabilu un drošu ūdensapgādi Talsu pilsētā. Pirms dzeramais ūdens nonāk Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēmā ūdens no urbuma tiek attīrīts no dzelzs un citiem ķīmiskiem savienojumiem, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Uz jautājumu – Vai Tu dzer krāna ūdeni ikdienā? – lielākā daļa atbildēja pozitīvi, kas liecina par to, ka mūsu jaunieši ir izglītoti un apzinās, cik liela nozīme ūdenim ir cilvēka ikdienā un ka ūdens no krāna ir piemērots dzeršanai.

Veicinot un popularizējot dzeramā ūdens lietošanu ikdienā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija LŪKA ir sagatavojusi bukletu “Vai Tu dzer krāna ūdeni ikdienā?”

ū-vitamīns

Dalies ar šo ziņu!