412

Inventarizāciju Talsu pilsētā SIA „Talsu ūdens” pabeidza jau jūnija sākumā, taču joprojām ir daļa klientu, kas ar uzņēmumu nav sazinājušies, lai viņu īpašumā varētu veikt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu salīdzināšanu vai vienotos par parādu segšanu ilgākā laika periodā. Tāpēc pēc Līgo svētkiem šie klienti saņems pirmsatslēgšanas brīdinājumu, kam sekos ūdens padeves pārtraukšana.

Talsu pilsētas iedzīvotāji, kuriem jau ilgstoši izveidojies parāds par patērēto ūdeni, pieraduši, ka līdz šim brīdinājumiem reāla rīcība nesekoja. Taču šoreiz SIA „Talsu ūdens” nolēmis situāciju mainīt, un klientiem, ar kuriem komunikācija nav iespējama, ūdens piegādi pārtrauks (arī, ja, lai to paveiktu, būs nepieciešami rakšanas darbi).

Pavisam ar SIA „Talsu ūdens” nav sazinājušies 30 % klientu, kas saņēmuši uzņēmuma atstātos paziņojumus. Šobrīd konkrētu skaitu, cik daudziem ūdens padeve tiks pārtraukta, nosaukt nav iespējams – ik dienu ir jauni klienti, kas tomēr vienojas par periodu, kurā viņi segs parādu par patērēto ūdeni.

Pēc Līgo svētkiem pēdējo reizi klientus, kas ar SIA „Talsu ūdens” nav sazinājušies, uzņēmums brīdinās, ka pēc trīs dienām ūdens piegāde tiks pārtraukta, un norādīs tuvāko ūdens ņemšanas vietu. Pēc parāda samaksas ūdens padevi un kanalizācijas ūdeņu novadīšanu varēs atjaunot vienas dienas laikā, taču klientam pašam būs jāsedz pieslēgšanas izdevumi. Pirmie atslēgumi paredzēti jau jūlija sākumā.

Dalies ar šo ziņu!