IKKATRS KLIENTS IR SVARĪGS

SIA “Talsu ūdens” – uzņēmums, kas rūpējas par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Ūdens apgāde

SIA “Talsu ūdens” pakalpojums

Bill.me

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana

Kanalizācija

SIA “Talsu ūdens” pakalpojums

Kontakti

SAZIŅA AR UZŅĒMUMU, IZMANTOJOT E-ADRESI
image

E-pakalpojums, izmantojot portālu Latvija.lv

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Vēlies kļūt par SIA ''Talsu ūdens'' klientu? Mēs priecāsimies, ja izvēlēsies mūsu uzņēmuma pakalpojumus!

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA

Kā un kur nodot ūdens skaitītāju rādījumus

Daži vienkārši soļi, kā to izdarīt

Katram klientam, kurš noslēdzis līgumu ar SIA “Talsu ūdens”, skaitītāju rādījumi jāziņo katru mēnesi no 25. datuma līdz  katra mēneša pēdējai dienai, ja arī ūdens patēriņš NAV bijis.

Nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var arī, zvanot pa tālruni 63222216 vai nosūtot uz e-pastu info@talsuudens.lv. Jānorāda vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, līguma numurs, skaitītāja rādījums un datums, kad tas nolasīts.

KLIENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā es varu kļūt par SIA “Talsu ūdens” klientu?

Par SIA “Talsu ūdens” klientu var kļūt, noslēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Iesniegumu par līguma slēgšanu var izdrukāt šeit:

Iesnieguma veidlapa privātpersonai
Iesnieguma veidlapa juridiskai personai
Parakstītais iesniegums kopā ar nepieciešamajām dokumentu kopijām jānogādā SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17, Talsos.

Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

  • iesniegums līguma noslēgšanai;
  • īpašuma tiesību vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, nomas līgums u.c.);
  • pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;
  • nodošanas – pieņemšanas akts par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem (vēlams).

Kas nepieciešams, lai pieslēgtos SIA “Talsu ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīkliem?

Lai pieslēgtos SIA “Talsu ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), īpašuma robežplānu, personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību. Jāaizpilda arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums.

Kāds ir SIA “Talsu ūdens” biroja Raiņa ielā 17, Talsos darba laiks?

Biroja darba laiks:
No Pirmdienas līdz Piektdienai no 8.00 – 17.00,

KASE no 2020. gada 1. jūlija SLĒGTA

Visu diennakti iespējams saņemt informāciju pa vienoto tālruni 63222216.

Kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus?

Katram klientam, kurš noslēdzis līgumu ar SIA “Talsu ūdens”, skaitītāju rādījumi jāziņo katru mēnesi no 25. datuma līdz  katra mēneša pēdējai dienai, ja arī ūdens patēriņš NAV bijis. To var izdarīt www.talsuudens.lv, lapas kreisajā malā uzklikšķinot uz sadaļu „Ūdens skaitītāju rādījumi” Bill.me.

Nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var arī, zvanot pa tālruni 63222216 vai nosūtot uz e-pastu info@talsuudens.lv. Jānorāda vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, līguma numurs, skaitītāja rādījums un datums, kad tas nolasīts.

Kā norēķināties par pakalpojumiem?

Samaksu par SIA “Talsu ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt:

  • elektroniski internetbankā (norādot precīzu rēķina numuru),
  • Swedbankas un SEB bankas klientiem internetbankā pievienojoties E-rēķinu sistēmai,
  • Bill.me norēķinu sistēmā;
  • lielveikala MAXIMA veikalos pie kases, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);

Vietējā pasta nodaļā:

  • pārskaitījums no PNS konta, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa EUR 1,00).
  • pārskaitījums skaidrā naudā, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa EUR 3,50).

Klientiem, kuri rēķinus saņēma pilsētu un pagasta pārvalžu kasēs, rēķinu saņemšanas un apmaksas kārtība nemainās.

Bankas un to kontu numuri

A/S „Swedbank” LV54HABA0551020746181
A/S „SEB banka” LV71UNLA0028700609011
A/S “Citadele banka” LV41PARX0019031110001

Saņēmējs:
SIA „Talsu ūdens”
LV49003000076
Raiņa iela 17, Talsi, LV – 3201

Ko darīt, ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks?

Ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs, iepriekšējam klientam viena mēneša laikā par to jāinformē SIA “Talsu ūdens” un savstarpēji ar jauno īpašnieku vai apsaimniekotāju jāsastāda nodošanas – pieņemšanas akts, kurā minēts SIA “Talsu ūdens” ūdens patēriņa skaitītāja numurs un rādījums pārņemšanas datumā. Jaunais īpašnieks vai apsaimniekotājs iesniedz SIA “Talsu ūdens” aizpildītu iesnieguma veidlapu līguma noslēgšanai un visu nepieciešamo dokumentu kopijas.

Vai es varu dzert ūdeni „no krāna”?

JĀ, vari, jo pa centralizēto ūdensapgādes tīklu tiek piegādāts drošs dzeramais ūdens. Tāda dzeramā ūdens piegāde, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai, netiek pieļauta.Gadījumā, ja patērētāju māc šaubas par dzeramā ūdens drošību, varat izmantot ikvienam pieejamo ūdens dezinfekcijas metodi – vārīšanu. Minimālais ūdens vārīšanas laiks ir 1 minūte. Ūdeni nav nepieciešams vārīt ilgāk par 5 minūtēm, jo samazinās gāzu un sāļu daudzums un ūdens kļūst negaršīgāks.Piesardzības nolūkos dzeramo ūdeni vajadzētu vārīt cilvēkiem ar novājinātu imūno sistēmu. Piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai var izmantot ūdens filtrus.