image
IKKATRS KLIENTS MUMS IR SVARĪGS

Sazinieties ar mums!

Vienotais informatīvais tālrunis uzziņām un diennakts tālrunis ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju pieteikšanai. Pa šo tālruni palīdzību avārijas gadījumos var pieteikt arī privātmāju iedzīvotāji.

SIA “Talsu ūdens” darba laiks:
No pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.: 8:00 līdz 17:00

Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA “TALSU ŪDENS”
Juridiskā adrese: Talsu nov., Talsi, Raiņa iela 17 LV-3201
Faktiskā adrese: Raiņa 17, Talsi, Talsu nov. LV-3201

Reģistrācijas numurs: 49003000076
PVN: LV49003000076
Reģistrācijas datums: 23.04.1991

Norēķinu konti

Norēķinu konti:
AS SEB banka, kods: UNLALV2X, Konts: LV71UNLA0028700609011
AS Swedbank, kods: HABALV22, Konts: LV54HABA0551020746181
AS Citadele banka, kods: PARXLV22, Konts: LV41PARX0019031110001

SIA “TALSU ŪDENS” DARBINIEKU KONTAKTI

SIA “Talsu ūdens” valdes locekļi:

Jana Robalde
Tālrunis: 26164923
E-pasts: jana.robalde@talsuudens.lv

Juris Upmalis
Tālrunis: 26162380
E-pasts: juris.upmalis@talsuudens.lv

Nauris Grīnbergs

Tehniskais direktors
Pārraudzības teritorija – Laidzes pagasts, Lubes pagasts, Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts, Īves pagasts, Valdgales pagasts – Pūņas un Cīruļi, Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Virbu pagasts, Strazdes pagasts, Ķūļciema pagasts un Laucienes pagasts.

Tālrunis: 28332263
E-pasts: nauris.grinbergs@talsuudens.lv

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa

Administratīvās nodaļas vadītāja
Tālrunis: 26604603
E-pasts: kristine.riekstina@talsuudens.lv

Zinta Eizenberga

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Tālrunis: 63222216
E-pasts: zinta.eizenberga@talsuudens.lv

SIA “Grūbes Konsultāciju Birojs”

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi
Tālrunis: 67419000, 29111416
E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Ainārs Kārkliņš

Tehniskās nodaļas vadītājs
Pārraudzības teritorija – Talsu pilsēta, (tai skaitā Zvirgzdu ciems un Paugurciems), Stendes pilsēta, Ģibuļu pagasts un Lībagu pagasts.

Tālrunis: 26597973

E-pasts: ainars.karklins@talsuudens.lv

Reinis Bormanis

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
Tālrunis: 63222216
E-pasts: reinis.bormanis@talsuudens.lv

MĒRSRAGA PAGASTS
Mērsraga klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 25778237
Klientu pieņemšana klātienē:
Otrdienās: no plkst. 9.00 līdz 18.00,
Ceturtdienās: no plkst. 9.00 līdz 17.00
Adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284

KOLKAS PAGASTS
Kolkas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai 29155184
Klientu apkalpošana klātienē:
Katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00,
ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00
Adrese: Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275.

DUNDAGAS PAGASTS
Dundagas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai 63242430
Klientu apkalpošana klātienē:
No pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 8:00-17:00,
piektdienās no plkst. 8:00 līdz 15:30.
Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270.

Saziņa ar Talsu ūdeni

Ja radies kāds jautājums vai ir problēma, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu formu!