Kontakti

Vienotais informatīvais tālrunis uzziņām un diennakts tālrunis ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju pieteikšanai 63222216. Pa šo tālruni palīdzību avārijas gadījumos var pieteikt arī privātmāju iedzīvotāji, taču daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA “Talsu namsaimnieks” diennakts avārijas dienestu pa tālruni 28363932.

Mūsu e-pasts: info@talsuudens.lv

SIA “Talsu ūdens” darbinieku struktūra

Igors Kude   SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis Tālrunis: 29463106

igors.kude@talsuudens.lv

Nauris Grīnbergs  Tehniskais direktors Tālrunis: 28332263

nauris.grinbergs@talsuudens.lv

Ainārs Kārkliņš (pārraudzības teritorija – Talsu pilsēta, (tai skaitā Zvirgzdu ciems un Paugurciems), Stendes pilsēta, Ģibuļu pagasts un Lībagu pagasts) Tālrunis: 26597973

ainars.karklins@talsuudens.lv

Reinis Bormanis  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
(pārraudzības teritorija – Laidzes pagasts, Lubes pagasts, Valdemārpils pilsēta un  Ārlavas pagasts, Īves pagasts, Valdgales pagasts – Pūņas un Cīruļi, Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Virbu pagasts, Strazdes pagasts, Ķūļciema pagasts un Laucienes pagasts).Par skaitītāju maiņu, uzlikšanu, asenizācijas pakalpojumiem zvanīt: 63222216
Tālrunis: 25747418

reinis.bormanis@talsuudens.lv

Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa  Administratīvās nodaļas vadītāja Tālrunis: 26604603

kristine.riekstina@talsuudens.lv

Zinta Eizenberga  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Tālrunis: 63222216

zinta.eizenberga@talsuudens.lv

Aivars Pumpiņš  Datu aizsardzības speciālists Tālrunis: 29141826 aivarspumpins@gmail.com