Kopš 2017. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384, https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi jaunu informatīvo kampaņu ar aicinājumu pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem,  ir izveidota sadaļa – Jautājumi un atbildes http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=26433

Kur nonāk tavas kanalizācijas notekūdeņi?

2

 

3

 

4

56

Dalies ar šo ziņu!