jani

Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās!

SIA “Talsu ūdens” kolektīvs saviem klientiem un sadarbības partneriem novēl vienmēr tuvumā rast kādu ūdens devēju, kur labklājību smelt! Lai priecīga līgošana!

Dalies ar šo ziņu!