532SIA „Talsu ūdens” atgādina, ka pēc īstenotajiem ūdenssaimniecības projektiem Lībagu pagasta Dižstendē un Mundigciemā iedzīvotāji joprojām tiek aicināti izmantot iespēju pieslēgt savus īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas  sistēmai.

Centrālo kanalizācijas tīklu izmantošana ir iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgāka nekā asenizācijas pakalpojumu regulāra izmantošana. Turklāt notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi un tiek izslēgta iespēja tiem nonākt gruntī, tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi vai nonākot akas ūdenī. Tāpat, pieslēdzoties centrālajiem ūdensapgādes tīkliem, iedzīvotāji saņem kvalitatīvāku dzeramo ūdeni nekā no savā īpašumā esošajām akām, jo tas iegūts no pazemes urbumiem, attīrīts atdzelžošanas stacijā un tiek regulāri pārbaudīts.

Lai pieslēgtos centrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, privātmāju īpašniekiem jāierodas SIA „Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), īpašuma robežplānu un personu apliecinošu dokumentu. Tāpat jāaizpilda arī tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums, kas atrodams www.talsuudens.lv sadaļā „Veidlapas” (atrodama zem sadaļas „Pakalpojumi”).

Reorganizācijas rezultātā, SIA “Talsu ūdens” ir pārņēmis  SIA “Siltumiņš” realizētos ūdenssaimniecības attīstības projektus:

  • Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/123 Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē, realizācijas laiks 15.07.2010 – 14.07.2012.,   aktivitāte 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000;
  • Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/053/041 Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā, realizācijas laiks  – 05.11.2009 – 04.11.2011., aktivitāte 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

Projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” tika īstenoti ar ERAF finansējumu un noslēdzās 2011. un 2012.gadā.

328

Foto: www.pipelife.lv

Dalies ar šo ziņu!