12. janvārī Talsu novada domes deputāti lēma par izmaiņām SIA “Talsu ūdens” statūtos. Tās paredz, ka turpmāk pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma valde sastāvēs no viena valdes locekļa.

Kopš 2015. gada 5. augusta SIA “Talsu ūdens” valde darbojas valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa sastāvā. 2016. gada 29. decembrī ir saņemts valdes locekles Māras Rozītes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Normunds Tropiņš piedāvāja veikt grozījumus statūtos un noteikt, ka SIA “Talsu ūdens” valde sastāv no viena valdes locekļa.

“Šobrīd uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumus veic Igors Kude – esmu pārliecināts, ka uzņēmuma darbs no šīm izmaiņām nekādā veidā necietīs. Praktiskā pieredze rāda, ka valdes priekšsēdētājs spēj nodrošināt sekmīgu uzņēmuma darbu un spēs to paveikt arī turpmāk, kad būs vienīgais valdes loceklis,” teica N. Tropiņš.

Dalies ar šo ziņu!