420

Pēdējās spēcīgās lietusgāzes pagājušās nedēļas nogalē parādīja vairākas problemātiskas vietas lietus notekūdeņu sistēmā, kas radīja plūdus pilsētā. Šobrīd SIA „Talsu ūdens” kopā ar pašvaldību meklēs risinājumus, lai jau tuvākajā nākotnē situāciju uzlabotu.

Lietus ūdens notekūdeņu sistēmas SIA „Talsu ūdens” pārņēma šā gada sākumā, un sākotnēji uzņēmums uzskatīja, ka lietus ūdens netek uz priekšu, jo sistēmas ir pilnas ar smilšu sanesumiem. Taču arī to iztīrīšana ar speciālu hidrodinamisko mašīnu neatrisināja problēmu visā pilsētā. Pēdējo spēcīgo lietusgāžu laikā apsekojot pilsētu, SIA „Talsu ūdens” atklāja avāriju Ezera ielas kanalizācijas pārsūknētavā. Lai gan tā ir paredzēta tikai sadzīves kanalizācijai, vēsturiski no dažiem objektiem, piemēram, Talsu slimnīcas, kanalizācijas sistēmā nonāk arī lietus notekūdeņi. Līdz ar to Ezera ielas kanalizācijas pārsūknētava spēcīga lietus laikā nespēj veikt savas funkcijas, jo tai lielā apjomā jāuzņem arī lietus notekūdeņi. Tāpēc nedēļas nogalē pārsūknētavā notika avārija, un jaunajā Talsu ezera promenādē izveidojās plūdi. Dažu stundu laikā SIA „Talsu ūdens” darbinieki avāriju novērsa.

Notekūdeņiem uz priekšu neļauj plūst arī vairākas caurtekas Kļavu ielā, kas vietām izveidotas neatbilstošā diametrā, un tās nespēj lielo ūdens daudzumu strauji novadīt uz priekšu. Šī ir viena no problēmām, kas uzņēmumam tuvākajā laikā jāatrisina.

6869

Foto: Vienas no caurtekām, kas Kļavu ielā nespēj novadīt lielo lietus ūdens apjomu.

Savukārt kā viens no variantiem, lai samazinātu liela apjoma peļķes, kas veidojas Rīgas ielā, papildus notekūdeņu sistēmai daļu lietus ūdens novadīs uz blakus esošo dīķi, lai to pilnvērtīgāk izmantotu kā papildus rezerves tilpni sākotnējai lietus ūdeņu uzkrāšanai. Projekta izstrāde šobrīd jau sākusies, un paredzēts izveidot aku ar gūliju un caurtekai uz dīķi palielināt diametru. Tomēr jāņem vērā, ka arī dīķis nav bezizmēra un nokrišņu daudzums var būt vēl lielāks.                          
                                  6465

                                Foto: Plūdi Rīgas ielā.  Esošā noteka uz dīķi Rīgas ielā nespēj ātri novadīt lielo ūdens daudzumu.

SIA „Talsu ūdens” aicinās arī Talsu novada pašvaldības Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisiju lemt par iespēju Rīgas ielā uzstādīt ceļa zīmi, kas norādītu, ka lietus laikā atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Tas mazinātu satiksmei bīstamas situācijas, kādas šobrīd veidojas, kad ceļa segumu klāj lielas ūdens peļķes.

Tomēr SIA „Talsu ūdens” norāda, ka ne viss lietus, kas nolīst, ir uzņēmuma pārziņā. Lietus, kas nonāk, piemēram, uz māju jumtiem un laukumiem, jāsavāc un līdz SIA „Talsu ūdens” apsaimniekošanā esošajām maģistrālajām lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmām jānovada māju apsaimniekotājiem. Tāpēc iedzīvotājiem pašiem jārūpējas, lai pie ēkām neveidojas ūdens peļķes, kas tālāk iesūcas māju pamatos.

                                   6770

                   Foto: Piemērs nesakārtotai un sakārtotai lietus notekūdeņu novadīšanai pie daudzdzīvokļu mājām Talsos.

 

Dalies ar šo ziņu!