Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA “TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”.

No 2023. gada 1. novembra Mērsraga pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “TALSU ŪDENS”

SIA “TALSU ŪDENS” vienotais tālrunis: 63222216
Mērsraga klientu apkalpošanas speciālists:
25778237
E-pasts: info@talsuudens.lv
________________________________________________________________________

Talsu novada domes lēmums Nr.26 (26.01.2023.) “Par SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”

no 2023. gada 1. maija Mērsraga pagasta administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības maksas pakalpojums:

Ūdenssaimniecības pakalpojums Mērv. Cena bez PVN  (EUR) PVN 21 % (EUR) Cena kopā (EUR)
Ūdensapgāde m3 1,69 0,35 2,04
Kanalizācija m3 3,35 0,70 4,05

2022. gada 10. maijā stājušies spēkā jaunie Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.  Ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā tiek piemērots Noteikumu 3.5.punkta 2.pielikumā noteiktās normas.

Jaunie saistošie noteikumi Nr. 45 paredz tikai divas normas, atkarībā no individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpes – vidējā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 90 litri diennaktī/2,74 m3 mēnesī vai 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).

Noteikumu 3.5., 2. pielikums
Talsu novada domes 10.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn
1 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 200
2 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 90

_____________________________________________________________________________

Skaitītāju rādījumu ziņošana BILL.ME portālā:
SIA «Talsu ūdens» ir ieviesis klientu pašapkalpošanās portālu Bill.me, kurā jāsniedz skaitītāju rādījumi, un sistēmā pēc rēķinu sagatavošanas būs pieejami izrakstītie rēķini. www.talsuudens.lv sadaļa Skaitītāja nodošana var pieslēgties sistēmai.
Slēdzot līgumu obligāti jānorāda aktuāla e-pasta adrese. No rekini@talsuudens.lv tiks nosūtīta saite: nospiežot uz saiti – jāreģistrējas.

Rēķinu saņemšanas kārtība:

 • ELEKTRONISKI –BILL.ME sistēmā – BEZMAKSAS;
 • SWEDBANKAS UN SEB BANKAS klientiem internetbankā pievienojoties E-rēķinu sistēmai (Šis pakalpojums klientam pašam jāpiesaka bankā) – BEZMAKSAS;
 • DRUKĀTĀ FORMĀ – tiek nosūtīts drukātā formā pa pastu – papildus jāmaksā pasta pakalpojumi 2,03 eiro (ar PVN), pasta pakalpojumi mainās atkarībā no Latvijas pasta noteiktiem izcenojumiem.
                                                                      Aicinām iedzīvotājus saudzēt vidi un izvēlēties rēķinu saņemt elektroniski.

Rēķinu apmaksas veidi:

 • ELEKTRONISKI – Internetbankā (norādot precīzu līguma Nr.)
 • BILL.ME sistēmā (komisijas maksu nosaka Bill.ME 2 %), sistēmā var apskatīt rēķinu, bet apmaksu var veikt arī Internetbankā;
 • Veikalā «MAXIMA» pie kases, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Latvijas pastā līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Mērsraga pagasta pārvaldes kasē.
                                                                   Rēķinu apmaksa jāveic līdz katra mēneša 20. datumam

Mērsraga iedzīvotāju sapulce

Dalies ar šo ziņu!