Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA “TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”.

 No šī gada 1. novembra Mērsraga pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “TALSU ŪDENS”.

2023. GADA 17. OKTOBRĪ, PLKST. 17:30, MĒRSRAGA TAUTAS NAMĀ
SIA “TALSU ŪDENS” aicina iedzīvotājus uz tikšanos, kurā iepazīstinās ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Iedzīvotāji laipni aicināti!
SIA “TALSU ŪDENS”

Dalies ar šo ziņu!