No 1. aprīļa SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus ne tikai Anužos Lubes pagastā, bet arī Valdemārpils pilsētā, Ārlavas un Valdgales pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu. SIA “Talsu ūdens” lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, redzot uzņēmuma darbiniekus apsekojam šo teritoriju ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas.

2016. gada 12. maijā Talsu novada dome pieņēma lēmumu par Īves pagasta pārvaldes, Lubes pagasta pārvaldes, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes un Valdgales pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens” pārziņā.

Izmaiņas skars visus šo teritoriju iedzīvotājus, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde. Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par martu un arī norēķināšanās par martā saņemtajiem pakalpojumiem vēl būs ar attiecīgo pārvaldi. Savukārt pēc 25. aprīļa, kad sāksies jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods, līdz 1. maijam (turpmāk katru mēnesi no 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam) dati būs jāziņo SIA “Talsu ūdens”.

To var izdarīt vairākos veidos: uzņēmuma mājaslapā www.talsuudens.lv; pa telefonu 63222216, nosaucot rādījumu vai atstājot ierunātu paziņojumu balss pastkastītē; sūtot uz elektronisko pastu info@talsuudens.lv vai klātiene SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi.

SIA “Talsu ūdens” informē, ka pēc 1. aprīļa iedzīvotāji tiks aicināti pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar SIA “Talsu ūdens”, ko būs iespējams izdarīt gan birojā Raiņa ielā 17 Talsos, gan arī tiks piedāvāta iespēja pārslēgt līgumus uz vietas – pilsētas un pagastu pārvaldes telpās. Līgumus pārslēgt Lubes pagasta pārvaldes telpās būs iespējams 4. aprīlī un 11. aprīlī no 14.00 līdz 18.30. Valdemārpilī to varēs izdarīt arī 4. aprīlī no 14.00 līdz 18.00 un 12. aprīlī no 9.00 līdz 13.00. Valdgalē līgumu pārslēgšana pārvaldes telpās būs iespējama 7. aprīlī no 9.00 līdz 13.00 un 11. aprīlī no 14.00 līdz 18.00.

Pārslēdzot līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).

Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu iedzīvotājiem samazināsies ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Pēc pārņemšanas tas būs 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru jeb 2,54 eiro (ar PVN).

Rēķini iedzīvotājiem tiks piegādāti norādītajā adresē (no 1. aprīļa tas būs maksas pakalpojums) vai arī nosūtīti elektroniski (bez papildu maksas).

Dalies ar šo ziņu!